پایگاه مقاومت بسیج مرصوص
 
دوشنبه 29 بهمن 1397 -

رای به سایت :
138
محبوب

حلقه نوجوانان برگزار گردید.
پایگاه مرصوص
حلقه نوجوانان برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 14:55

حلقه نوجوانان مورخ 2ابان برگزار گردید.

بررسی مسئله پیاده روی
پایگاه مرصوص
بررسی مسئله پیاده روی
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 14:48

بررسی مسئله پیاده روی مورخ 2ابان انجام گردید.

حلقه صالحین برگزار گردید.
پایگاه مرصوص
حلقه صالحین برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 14:45

حلقه صالحین مورخ 3ابان برگزار گردید.

شرکت در راهپیمایی
پایگاه مرصوص
شرکت در راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 14:42

شرکت در راهپیمایی 13ابان برگزار گردید.

حلقه تجوید قران برگزار گردید.
پایگاه مرصوص
حلقه تجوید قران برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 28 مهر 1397 - 16:07

حلقه تجوید قران مورخ 8مهر برگزار گردید.

حلقه امدادو بهداشت برگزار گردید.
پایگاه مرصوص
حلقه امدادو بهداشت برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 28 مهر 1397 - 16:04

حلقه امدادو بهداشت مورخ 26مهر برگزار گردید.

کارگاه نشست دخترانه برگزار گردید.
پایگاه مرصوص
کارگاه نشست دخترانه برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 28 مهر 1397 - 15:54

کارگاه نشست دخترانه مورخ 25مهر برگزار گردید.

پیاده روی و شرکت در کلاس دفاع شخصی
پایگاه مرصوص
پیاده روی و شرکت در کلاس دفاع شخصی
    تاریخ› شنبه 28 مهر 1397 - 15:51

پیاده روی و شرکت در کلاس دفاع شخصی مورخ 26مهر برگزار گردید.

کارورزی تجوید قران
پایگاه مرصوص
کارورزی تجوید قران
    تاریخ› دوشنبه 09 مهر 1397 - 16:42

کارورزی تجوید قران مورخ 25شهریور برگزار گردید.

شرکت در مراسم عزاداری
پایگاه مرصوص
شرکت در مراسم عزاداری
    تاریخ› دوشنبه 09 مهر 1397 - 16:39

شرکت در مراسم عزاداری مورخ 26شهریور انجام گردید.

دیدار با خانواده شهیدان انجام گردید.
پایگاه مرصوص
دیدار با خانواده شهیدان انجام گردید.
    تاریخ› یکشنبه 14 مرداد 1397 - 17:35

دیدار با خانواده شهیدان مورخ 9مرداد ماه برگزار گردید.

نشست سیاسی برگزار شد.
پایگاه مرصوص
نشست سیاسی برگزار شد.
    تاریخ› یکشنبه 14 مرداد 1397 - 17:29

نشست سیاسی و تحلیل و بررسی مسائل روز و حلقه امر به معروف و حلقه صالحین مورخ 10مردادماه برگزار شد.

جشن روز دختر برگزار شد.
پایگاه مرصوص
جشن روز دختر برگزار شد.
    تاریخ› شنبه 30 تير 1397 - 02:18

جشن روز دختر و دهه کرامت مورخ ۲۷تیر برگزار شد.

حلقه تجوید قران برگزار شد.
پایگاه مرصوص
حلقه تجوید قران برگزار شد.
    تاریخ› دوشنبه 25 تير 1397 - 19:22

حلقه تجوید قران ساعت ۵الی ۶برگزار شد.

حلقه احکام مربوط به عفاف و حجاب برگزار شد.
پایگاه مرصوص
حلقه احکام مربوط به عفاف و حجاب برگزار شد.
    تاریخ› دوشنبه 25 تير 1397 - 19:15

حلقه احکام عفاف و حجاب ساعت ۷تا ۷:۳۰ برگزار شد.

حلقه(طرح کلی اندیشه اسلامی در قران )برگزار شد.
پایگاه مرصوص
حلقه(طرح کلی اندیشه اسلامی در قران )برگزار شد.
    تاریخ› دوشنبه 25 تير 1397 - 19:06

حلقه(طرح کلی اندیشه اسلامی در قران با محوریت فلسفه حجاب و عفاف و بررسی ایات قران در مورد حجاب برگزار شد.

حلقه تجوید قران برگزار شد.
پایگاه مرصوص
حلقه تجوید قران برگزار شد.
    تاریخ› دوشنبه 04 تير 1397 - 18:02

حلقه تجوید قران در پایگاه مرصوص مورخ1397/4/3برگزارشد.

حلقه امر به معروف و نهی ازمنکر
پایگاه مرصوص
حلقه امر به معروف و نهی ازمنکر
    تاریخ› دوشنبه 04 تير 1397 - 17:14

حلقه امر به معروف و نهی از منکر و حلقه احکام برگزار شد.

تقدیر وتشکر از سرگروه های صالحین
تقدیر وتشکر از سرگروه های صالحین
    تاریخ› جمعه 01 تير 1397 - 18:05

تقدیر و تشکر از سرگروه های حلقه هاکه در ماه مبارک رمضان فعالیت هایی متناسب با این ماه انجام دادند

برگزاری حلقه های صالحین خواهران
برگزاری حلقه های صالحین خواهران
    تاریخ› جمعه 01 تير 1397 - 18:01

حلقه های صالحین خواهران برگزار شد

RSS
1 2 3 4... 7