نسخه چاپی - جمع اوری کمک نقدی
تاریخ : سه شنبه 23 آبان 18:53
کد خبر : 597252
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

جمع اوری کمک نقدی

جمع اوری کمک نقدی

کمک نقدی از خواهران پایگاه برای مردم زلزله دیده کرمانشاه جمع اوری شد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی  حوزه 230 ناصرین  ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ، درروز سه شنبه تاریخ:96/8/23 کمک نقدی از خواهران پایگاه برای مردم زلزله دیده کرمانشاه جمع اوری شدسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ