قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی
 
پنجشنبه 25 مرداد 1397 -

رای به سایت :
213
محبوب

کوچک فتوحی

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  قصر شیرین

شهید کوچک فتوحی این شهید عزیز در سال ۱۳۴۷ چشم به جهان گشود و در ۱۳۶۶/۰۹/۲۲ دد منطقه عملیاتی قصر شیرین به درجه والا شهادت نائل گردید.