پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا
 
دوشنبه 29 بهمن 1397 -

رای به سایت :
286
محبوب

پیاده روی اربعین
پایگاه شهید احمدی سخا
پیاده روی اربعین
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 16:21

پیاده روی اربعین مورخ 8ابان برگزار گردید.

راهپیمایی 13ابان
پایگاه شهید احمدی سخا
راهپیمایی 13ابان
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 16:19

راهپیمایی 13ابان برگزار گردید.

زیارت حضرت فاطمه معصومه برگزار گردید.
پایگاه شهید احمدی سخا
زیارت حضرت فاطمه معصومه برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 15:38

زیارت حضرت فاطمه معصومه مورخ 16مهر برگزار گردید.

کلاس سلامت خامواده برگزار گردید.
پایگاه شهید احمدی سخا
کلاس سلامت خامواده برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 15:34

کلاس سلامت خانواده مورخ 18مهر برگزار گردید.

اندازه گیری قندخون انجام گردید.
پایگاه شهید احمدی سخا
اندازه گیری قندخون انجام گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 15:32

اندازه گیری قند خون مورخ 18مهر برگزار گردید.

حلقه صالحین برگزار گردید.
پایگاه شهید احمدی سخا
حلقه صالحین برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 15:30

حلقه صالحین مورخ 18مهر برگزار گردید.

کلاس سبک زندگی برگزار گردید.
پایگاه شهید احمدی سخا
کلاس سبک زندگی برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 15:27

کلاس سبک زندکی مورخ 24مهر برگزار گردید.

قرائت زیارت عاشورا برگزار گردید.
پایگاه شهید احمدی سخا
قرائت زیارت عاشورا برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 15:18

قرائت زیارت عاشورا مورخ 22مهر برگزار گردید.

ایین بسته بندی هدایا انجام گردید.
پایگاه شهید احمدی سخا
ایین بسته بندی هدایا انجام گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 15:09

ایین بسته بندی هدایا مورخ 26مهر انجام گردید.

نمایش مستند دفاع مقدس برگزار گردید.
پایگاه شهید احمدی سخا
نمایش مستند دفاع مقدس برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 09 مهر 1397 - 16:28

نمایش مستند دفاع مقدس مورخ 4مهر برگزار گردید.

نشست سیاسی برگزار شد.
پایگاه شهید احمدی سخا
نشست سیاسی برگزار شد.
    تاریخ› دوشنبه 09 مهر 1397 - 16:25

نشست سیاسی مورخ 7مهر برگزار گردید.

خواهران پایگاه احمدی سخا در مراسم عزاداری شرکت کردند.
پایگاه شهید احمدی سخا
خواهران پایگاه احمدی سخا در مراسم عزاداری شرکت کردند.
    تاریخ› دوشنبه 09 مهر 1397 - 15:19

خواهران پایگاه احمدی سخا در مراسم عزاداری بیت رهبری مورخ 28و29شرکت کردند.

سخنرانی در مورد عید غدیر برگزار گردید.
پایگاه شهید احمدی سخا
سخنرانی در مورد عید غدیر برگزار گردید.
    تاریخ› سه شنبه 13 شهريور 1397 - 19:44

سخنرانی در مورد عید غدیر مورخ ۷شهریور ماه برگزار گردید.

ذبح گوسفند مورخ 31مرداد انجام گردید.
پایگاه شهید احمدی سخا
ذبح گوسفند مورخ 31مرداد انجام گردید.
    تاریخ› سه شنبه 06 شهريور 1397 - 17:07

ذبح گوسفند انجام گردید.

تبلیغات جدید پیش دبستانی اغاز شد.
پایگاه شهید احمدی سخا
تبلیغات جدید پیش دبستانی اغاز شد.
    تاریخ› دوشنبه 29 مرداد 1397 - 15:23

تبلیغات جدید پیش دبستانی مورخ23مرداد اغاز شد.

تبلیغات جدید پیش دبستانی اغاز شد.
پایگاه شهید احمدی سخا
تبلیغات جدید پیش دبستانی اغاز شد.
    تاریخ› دوشنبه 29 مرداد 1397 - 15:23

تبلیغات جدید پیش دبستانی مورخ23مرداد اغاز شد.

حلقه اخلاق مورخ ۲۴مرداد برگزار گردید.
پایگاه شهید احمدی سخا
حلقه اخلاق مورخ ۲۴مرداد برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 27 مرداد 1397 - 17:07

حلقه اخلاق ساعت ۵:۳۰مورخ ۲۴مرداد برگزار گردید.

حلقه سبک زندگی اسلامی مورخ 17مرداد برگزار گردید.
پایگاه شهید احمدی سخا
حلقه سبک زندگی اسلامی مورخ 17مرداد برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 21 مرداد 1397 - 15:49

حلقه سبک زندگی مورخ 17مرداد ساعت 18برگزار گردید.

الگوی نشاط و تعالی مورخ 18مرداد برگزار شد.
پایگاه شهید احمدی سخا
الگوی نشاط و تعالی مورخ 18مرداد برگزار شد.
    تاریخ› یکشنبه 21 مرداد 1397 - 15:45

الگوی نشاط و تعالی 18مرداد ساعت 17تا 19برگزار گردید.

حلقه اموزشی قران نوجوانان برگزار گردید.
پایگاه شهید احمدی سخا
حلقه اموزشی قران نوجوانان برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 21 مرداد 1397 - 15:33

حلقه اموزشی قران نوجوانان مورخ 16مرداد برگزار شد.

RSS
1 2 3 4... 7