پایگاه مقاومت بسیج شهید ابطحی نژاد
 
جمعه 04 اسفند 1396 -

رای به سایت :
470
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه شهید ابطحی نژاد

توضيحات:  پایگاه خواهران واقع درخیابان انبار نفت_مسجدعلوی_قسمت خواهران
این پایگاه درمنطقه ی11 ودر محدوده ی انبار نفت قرار دارد که مکان آن در مسجد علوی قسمت خواهران میباشد