پایگاه مقاومت بسیج شهید ابطحی نژاد
 
دوشنبه 29 بهمن 1397 -

رای به سایت :
505
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه شهید ابطحی نژاد

توضيحات:  پایگاه خواهران واقع درخیابان انبار نفت_مسجدعلوی_قسمت خواهران
این پایگاه درمنطقه ی11 ودر محدوده ی انبار نفت قرار دارد که مکان آن در مسجد علوی قسمت خواهران میباشد