پایگاه مقاومت بسیج شهید ابطحی نژاد
 
جمعه 30 فروردين 1398 -

رای به سایت :
505
محبوب

کلاس اموزش زبان انگلیسی
پایگاه شهید ابطحی
کلاس اموزش زبان انگلیسی
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 14:31

کلاس اموزش زبان انگلیسی مورخ 5ابان برگزار گردید.

اموزش نماز ویژه دختران
پایگاه شهید ابطحی
اموزش نماز ویژه دختران
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 14:28

اموزش نماز ویژه دختران مورخ 6ابان برگزار گردید.

پخت حلوا نذری
پایگاه شهید ابطحی
پخت حلوا نذری
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 14:22

پخت حلوا نذری مورخ 7ابان انجام گردید.

قرائت زیارت عاشورا برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
قرائت زیارت عاشورا برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 14:19

قرائت زیارت عاشورا مورخ 7ابان برگزار گردید.

برنامه دخترانه برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
برنامه دخترانه برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 14:16

برنامه دخترانه مورخ 9ابان برگزار گردید.

برنامه دخترانه برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
برنامه دخترانه برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 14:11

برنامه دخترانه مورخ 9ابان برگزار گردید.

کلاس مهدویت برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
کلاس مهدویت برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 14:07

کلاس مهدویت مورخ 9ابان برگزار گردید.

مراسم 13ابان
پایگاه شهید ابطحی
مراسم 13ابان
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 14:05

مراسم 13ابان و ساخت پلاکارتهای انجام گردید.

برنامه روز دانش اموز
پایگاه شهید ابطحی
برنامه روز دانش اموز
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 14:01

برنامه روز دانش اموز مورخ 13ابان برگزار گردید.

کلاس اموزش نقاشی برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
کلاس اموزش نقاشی برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 14:21

کلاس اموزش نقاشی مورخ 18مهر برگزار گردید.

برنامه دخترانه برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
برنامه دخترانه برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 14:14

برنامه دخترنه مورخ 18مهر برگزار گردید.

نشست سیاسی برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
نشست سیاسی برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 14:02

نشست سیاسی مورخ 18مهر برگزار گردید.

کلاس اموزش پیرامید برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
کلاس اموزش پیرامید برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 13:58

کلاس اموزش پیرامید مورخ 21مهر ماه برگزار گردید.

کلاس مهدویت برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
کلاس مهدویت برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 13:56

کلاس مهدویت مورخ 21مهر برگزار گردید.

مشاوره مذهبی برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
مشاوره مذهبی برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 13:55

مشاوره مذهبی مورخ 21مهر برگزار گردید.

برنامه قرائت زیارت عاشورا برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
برنامه قرائت زیارت عاشورا برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 13:51

برنامه قرائت زیارت عاشورا مورخ 23مهر برگزار گردید.

همایش حضرت رقیه برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
همایش حضرت رقیه برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 13:47

همایش حضرت رقیه مورخ 23مهر برگزار گردید.

برنامه مهدویت برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
برنامه مهدویت برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 13:45

برنامه مهدویت مورخ 25مهر برگزار گردید.

برنامه دخترانه برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
برنامه دخترانه برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 13:43

برنامه دخترانه مورخ 25مهر برگزار گردید.

برنامه دخترانه برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
برنامه دخترانه برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 28 مهر 1397 - 16:33

برنامه دخترانه مورخ 25مهرماه برگزار گردید.

RSS
1 2 3 4... 39