پایگاه مقاومت بسیج شهید ابطحی نژاد
 
سه شنبه 01 آبان 1397 -

رای به سایت :
504
محبوب
کلاس اموزش نقاشی برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
کلاس اموزش نقاشی برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 10:51

کلاس اموزش نقاشی مورخ 18مهر برگزار گردید.

برنامه دخترانه برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
برنامه دخترانه برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 10:44

برنامه دخترنه مورخ 18مهر برگزار گردید.

نشست سیاسی برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
نشست سیاسی برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 10:32

نشست سیاسی مورخ 18مهر برگزار گردید.

کلاس اموزش پیرامید برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
کلاس اموزش پیرامید برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 10:28

کلاس اموزش پیرامید مورخ 21مهر ماه برگزار گردید.

کلاس مهدویت برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
کلاس مهدویت برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 10:26

کلاس مهدویت مورخ 21مهر برگزار گردید.

مشاوره مذهبی برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
مشاوره مذهبی برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 10:25

مشاوره مذهبی مورخ 21مهر برگزار گردید.

برنامه قرائت زیارت عاشورا برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
برنامه قرائت زیارت عاشورا برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 10:21

برنامه قرائت زیارت عاشورا مورخ 23مهر برگزار گردید.

همایش حضرت رقیه برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
همایش حضرت رقیه برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 10:17

همایش حضرت رقیه مورخ 23مهر برگزار گردید.

برنامه مهدویت برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
برنامه مهدویت برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 10:15

برنامه مهدویت مورخ 25مهر برگزار گردید.

برنامه دخترانه برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
برنامه دخترانه برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 29 مهر 1397 - 10:13

برنامه دخترانه مورخ 25مهر برگزار گردید.

برنامه دخترانه برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
برنامه دخترانه برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 28 مهر 1397 - 13:03

برنامه دخترانه مورخ 25مهرماه برگزار گردید.

برنامه دخترانه برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
برنامه دخترانه برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 28 مهر 1397 - 12:59

برنامه دخترانه مورخ 25مهرماه برگزار گردید.

حلقه مهدویت برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
حلقه مهدویت برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 09 مهر 1397 - 11:42

حلقه مهدویت مورخ 4مهر برگزار گردید.

برنامه بیان وصیت نامه شهید ابطحی نژاد برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
برنامه بیان وصیت نامه شهید ابطحی نژاد برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 09 مهر 1397 - 11:18

برنامه بیان وصیت نامه شهید ابطحی نژاد مورخ 4مهر برگزار میگردد.

تزیینات مدرسه امت
پایگاه شهید ابطحی
تزیینات مدرسه امت
    تاریخ› دوشنبه 09 مهر 1397 - 11:13

تزیینات مدرسه مورخ 4مهر برگزار گردید.

برنامه دخترانه برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
برنامه دخترانه برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 09 مهر 1397 - 11:10

برنامه دخترانه مورخ 4مهر برگزار گردید.

جلسه با اعضای اتاق فکر برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
جلسه با اعضای اتاق فکر برگزار گردید.
    تاریخ› دوشنبه 09 مهر 1397 - 11:06

جلسه با اعضای اتاق فکر مورخ 8مهر برگزار گردید.

جشن ولایت برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
جشن ولایت برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 17 شهريور 1397 - 14:40

جشن ولایت مورخ ۷شهریور برگزار گردید.

کلاس حکمتهای نهج البلاغه برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
کلاس حکمتهای نهج البلاغه برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 17 شهريور 1397 - 14:37

کلاس حکمتهای نهج البلاغه مورخ ۷شهریور برگزار گردید.

کلاس مهدویت برگزار گردید.
پایگاه شهید ابطحی
کلاس مهدویت برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 17 شهريور 1397 - 14:31

کلاس مهدویت مورخ ۱۴شهریور برگزار گردید.

1 2 3 4... 54