نسخه چاپی - سبد کالا
تاریخ : سه شنبه 23 آبان 18:45
کد خبر : 597241
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

سبد کالا

سبد کالا

سبد کالا

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید مجیدی  حوزه 216صدیقین  ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ، در روز اربعین حسینی،20سبد کالا از قبیل(برنج-مرغ-گوشت-حبوبات-روغن-ماکارونی و.....) از طرف خواهران بسیجی و مسئول جهاد سازندگی به نیازمندان اهدا شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ