نسخه چاپی - غذای نذری
تاریخ : سه شنبه 23 آبان 18:29
کد خبر : 597231
سرویس خبری : سایر محتوای اجتماعی
 

غذای نذری

غذای نذری

غذای نذری

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید مجیدی  حوزه 216صدیقین  ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ، در شب و روز اربعین با همکاری جمعی از خواهران بسیجی غذای نذری بین نیازمندان پخش شد.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ