نسخه چاپی - مهد قرآن مکتب الحسین
تاریخ : سه شنبه 23 آبان 18:17
کد خبر : 597222
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

مهد قرآن مکتب الحسین

مهد قرآن مکتب الحسین

مهد قرآن مکتب الحسین

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید مجیدی  حوزه 216صدیقین  ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ، مهد قرآن مکتب الحسین روزهای زوج ساعت 14-17 در پایگاه شهید مجیدی دایر است. در طول جلسه قرآن،نقاشی،شعر،سفال و.... زیر نظر خانم نظری انجام می شود.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ