پایگاه مقاومت بسیج شهید سیدمصطفی عرب
 
یکشنبه 03 بهمن 1395 -

رای به سایت :
6806
محبوب
اخبار پایگاه
  • روند بازسازی زیر زمین مسجد تحت نظارت...

  • نشست آموزشی ناحیه سلمان فارسی

  • دست های تو، نشانه آخرین ثانیه های...

  • شرکت بسیجیان پایگاه شهید عرب در طرح...

  • بازسازی مسجد توسط جهاد سازندگی پایگاه...

چندرسانه ای
اخبار صالحین
طبق روال هر هقته حلقه قر آنی برگزار خواهد شد
طبق روال هر هفته حلقه قرآنی پایگاه شهید عرب برگزار خواهد شد
هیئت منتظران موعود پایگاه شهید عرب برگزار خواهد شد
طبق روال هر ماه هیئت منتظران موعود پایگاه شهید عرب برگزار
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید سید مصطفی عرب
حلقه صالحین پایگاه شهید عرب با حضور بسیجیان در روز شنبه، 24
گذشته
روند بازسازی زیر زمین مسجد تحت نظارت مهندسی پایگاه شهید عرب روند بازسازی زیر زمین مسجد تحت نظارت...
بازسازی زیرزمین مسجد توسط جهاد سازندگی پایگاه...
طبق روال هر هقته حلقه قر آنی برگزار خواهد شد طبق روال هر هقته حلقه قر آنی برگزار...
طبق روال هر هفته حلقه قرآنی پایگاه شهید عرب...
هیئت منتظران موعود پایگاه شهید عرب برگزار خواهد شد هیئت منتظران موعود پایگاه شهید عرب...
طبق روال هر ماه هیئت منتظران موعود پایگاه شهید...
حال و آینده
فعالیت های پایگاه