پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر
 
شنبه 02 تير 1397 -

رای به سایت :
10506
محبوب
گزارش تصویری / حضور دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در اردوی رزمی راهپیمایی شبانه
گزارش تصویری / حضور دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در اردوی رزمی راهپیمایی شبانه

بسیجیان دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در اردوی رزمی راهپیمایی شبانه حضور پیدا کردند

1396/06/15 07:28
حضور بسیجیان پایگاه فاتح خیبر در دوره آموزشی مخصوص مناطق جنگی
حضور بسیجیان پایگاه فاتح خیبر در دوره آموزشی مخصوص مناطق جنگی

بسیجیان دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در دوره آموزشی مخصوص مناطق جنگی حضور پیدا کردند

1396/06/15 07:23
طرح امنیت پایدار دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.
طرح امنیت پایدار دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.

شب گذشته طرح امنیت پایدار دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.

1396/06/10 10:18
حضور دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در اردوی رزمی گردان الی بیت المقدس گردان حوزه 231 والعصر
حضور دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در اردوی رزمی گردان الی بیت المقدس گردان حوزه 231 والعصر

امروز بسیجیان دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در اردوی رزمی گردان الی بیت المقدس گردان حوزه 231 والعصر حضور یافت.

1396/06/03 08:42
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز دوشنبه دوم مرداد ماه جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1396/05/05 08:04
گزارش تصویری / تور ایست و بازرسی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
گزارش تصویری / تور ایست و بازرسی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه یکم تیرماه، تور ایست و بازرسی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1396/04/04 11:12
تور ایست و بازرسی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
تور ایست و بازرسی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه 1 تیرماه، تور ایست و بازرسی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1396/04/04 11:07
گزارش تصویری 4/ حضور بسیجیان پایگاه فاتح خیبر در راهپیمایی روز قدس
گزارش تصویری 4/ حضور بسیجیان پایگاه فاتح خیبر در راهپیمایی روز قدس

بسیجیان پایگاه فاتح خیبر در روز دوم تیر ماه مصادف با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در راهپیمایی روز قدس حضور پیدا کردند

1396/04/02 18:04
گزارش تصویری 3/ حضور بسیجیان پایگاه فاتح خیبر در راهپیمایی روز قدس
گزارش تصویری 3/ حضور بسیجیان پایگاه فاتح خیبر در راهپیمایی روز قدس

بسیجیان پایگاه فاتح خیبر در روز دوم تیر ماه مصادف با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در راهپیمایی روز قدس حضور پیدا کردند

1396/04/02 17:52
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز چهارشنبه بیست و نهم خرداد ماه جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1396/03/30 03:52
بازتاب طرح امنیت پایدار دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در شبکه های اجتماعی
بازتاب طرح امنیت پایدار دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در شبکه های اجتماعی

در روز های گذشته،مردم با انتشار عکسی از طرح امنیت پایدار دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در شبکه های اجتماعی، از زحمات بسیجیان تشکر کردند

1396/03/24 09:20
طرح امنیت پایدار با حضور نیروهای دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
طرح امنیت پایدار با حضور نیروهای دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز یکشنبه بیست و یکم خرداد ماه طرح امنیت پایدار با حضور نیروهای دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1396/03/22 16:16
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

برگزاری جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در روز دوشنبه بیست و هشتم فروردین ماه

1396/01/28 19:51
فرمانده گروهان از دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر بازدید کرد
فرمانده گروهان از دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر بازدید کرد

بازدید فرمانده گروهان از دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه

1396/01/22 10:53
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز سه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه، جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/12/27 18:46
جلسه شورای فرهنگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه شورای فرهنگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز دوشنبه جلسه شورای فرهنگی پایگاه با محوریت اردوی راهیان نور برگزار شد.

1395/12/27 17:30
برگزاری جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر
برگزاری جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر

روز گذشته جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.

1395/12/17 05:06
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

امروز جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر با حضور اکثر اعضا برگزار شد

1395/12/09 20:47
جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

برگزاری جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در روز بیستم بهمن ماه

1395/11/21 05:40
جلسه ارکان دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر انجام شد
جلسه ارکان دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر انجام شد

در روز گذشته جلسه ارکان دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر با حضور فرماندهی پایگاه برگزار شد

1395/11/09 19:59

1 2