پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر
 
دوشنبه 09 اسفند 1395 -

رای به سایت :
10174
محبوب
جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

برگزاری جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در روز بیستم بهمن ماه

1395/11/21 05:40
جلسه ارکان دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر انجام شد
جلسه ارکان دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر انجام شد

در روز گذشته جلسه ارکان دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر با حضور فرماندهی پایگاه برگزار شد

1395/11/09 19:59
دوره سلاح کشی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر
دوره سلاح کشی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر

دیروز دوره سلاح کشی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.

1395/11/04 12:21
جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز شنبه دوم بهمن ماه جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.

1395/11/02 16:30
آموزش سلاح شناسی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر
آموزش سلاح شناسی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر

دیروز دوره آموزش سلاح شناسی با حضور دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.

1395/10/27 06:02
جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در روز شنبه بیست و پنجم دی ماه برگزار شد.

1395/10/25 22:15
جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر
جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر

دیروز جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.

1395/10/23 09:56
برگزاری جلسه آموزشی نیروهای دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر
برگزاری جلسه آموزشی نیروهای دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر

جلسه آمادگی جسمانی و آموزش دفاع شخصی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/10/19 09:12
بازدید فرمانده حوزه 231 والعصر از تمرینات دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر
بازدید فرمانده حوزه 231 والعصر از تمرینات دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر

بازدید فرمانده حوزه 231 والعصر از تمرینات دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در روز چهارشنبه پانزدهم دی ماه و در ناحیه سلمان فارسی

1395/10/16 13:01
جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز شنبه چهارم دی ماه جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/10/07 17:53
برگزاری جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر
برگزاری جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر

در روز یکشنبه 21 آذر ماه، جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/09/21 21:12
جلسه آموزش نظام جمع حلقه صالحین شهید مولودی به مناسبت هفته بسیج
جلسه آموزش نظام جمع حلقه صالحین شهید مولودی به مناسبت هفته بسیج

در روز جمعه 28 آبان جلسه آموزش نظام جمع حلقه صالحین شهید مولودی به مناسبت هفته بسیج با حضور فرمانده دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/08/28 11:31
جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز شنبه پانزدهم آبان ماه جلسه آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/08/16 08:26
گزارش تصویری/ جلسه دوم آمادگی جسمانی و دفاع شخصی دسته واکنش سریع فاتح خیبر
گزارش تصویری/ جلسه دوم آمادگی جسمانی و دفاع شخصی دسته واکنش سریع فاتح خیبر

گزارش تصویری/ جلسه دوم آمادگی جسمانی و دفاع شخصی دسته واکنش سریع فاتح خیبر در تاریخ 2 امرداد ماه برگزار شد

1395/05/03 08:28
جلسه دوم آمادگی جسمانی و دفاع شخصی دسته واکنش سریع فاتح خیبر
جلسه دوم آمادگی جسمانی و دفاع شخصی دسته واکنش سریع فاتح خیبر

در روز شنبه 2 امرداد ماه، دومین جلسه آموزش آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.

1395/05/03 08:23
بازدید مسئول عملیات حوزه 231 والعصر از اولین فراخوان دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر
بازدید مسئول عملیات حوزه 231 والعصر از اولین فراخوان دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر

در روز دوشنبه 28 دی ماه و طی اولین فراخوان دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر، مسئول عملیات حوزه 231 والعصر از این برنامه بازدید نمود

1394/10/30 09:00
تست آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر انجام شد
تست آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر انجام شد

در روز دوشنبه 28 دی ماه و طی اولین جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر،تست آمادگی جسمانی دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر انجام شد

1394/10/29 12:32
اولین جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اولین جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

دوشنبه شب 28 دی ماه در ساعت 20 اولین جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در محل پایگاه برگزار شد

1394/10/28 19:56
فراخوان دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر
فراخوان دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر

با توجه به فراخوان دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر، لازم است نیروها در روز دوشنبه 28 دی ماه و راس ساعت مقرر در محل پایگاه حضور بهم رسانند

1394/10/27 09:43