پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر
 
دوشنبه 05 تير 1396 -

رای به سایت :
10297
محبوب
جلسه باشگاه خبرنگاران پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه باشگاه خبرنگاران پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز دوشنبه بیست و نهم خرداد ماه جلسه باشگاه خبرنگاران پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1396/03/30 04:09
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز چهارشنبه بیست و نهم خرداد ماه جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1396/03/30 03:52
جلسه کمیسیون جذب نیروی انسانی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه کمیسیون جذب نیروی انسانی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز دوشنبه بیست و نهم خرداد ماه جلسه کمیسیون جذب نیروی انسانی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1396/03/30 03:48
جلسه ستاد مراسمات ماه مبارک رمضان برگزار شد (پایگاه فاتح خیبر)
جلسه ستاد مراسمات ماه مبارک رمضان برگزار شد (پایگاه فاتح خیبر)

در روز چهارشنبه سوم خرداد ماه، جلسه ستاد مراسمات ماه مبارک رمضان توسط بسیجیان پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1396/03/04 20:32
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه چهارم خرداد ماه جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1396/03/04 20:11
جلسه شورای فرماندهی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه شورای فرماندهی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه جلسه شورای فرماندهی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1396/02/23 19:55
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1396/02/14 20:02
جلسه هماهنگی ستاد برگزاری جشن نیمه شعبان برگزار شد (پایگاه فاتح خیبر)
جلسه هماهنگی ستاد برگزاری جشن نیمه شعبان برگزار شد (پایگاه فاتح خیبر)

در روز چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه جلسه هماهنگی ستاد برگزاری جشن نیمه شعبان برگزار شد

1396/02/14 19:50
حضور مسئول فرهنگی پایگاه فاتح خیبر در جلسه حوزه 231 والعصر
حضور مسئول فرهنگی پایگاه فاتح خیبر در جلسه حوزه 231 والعصر

مسئول فرهنگی پایگاه فاتح خیبر در روز شنبه دوم اردیبهشت ماه در جلسه مسئولین فرهنگی پایگاه‌ها حوزه 231 والعصر حضور پیدا کرد

1396/02/03 18:14
جلسه شورای فرماندهی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه شورای فرماندهی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز سه شنبه بیست و نهم فروردین ماه جلسه شورای فرماندهی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1396/02/03 06:55
برگزاری جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر
برگزاری جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر

جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر در روز پنجشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه برگزار شد

1396/02/01 10:39
حضور فرمانده پایگاه فاتح خیبر در جلسه هیات امنا
حضور فرمانده پایگاه فاتح خیبر در جلسه هیات امنا

حضور فرمانده پایگاه فاتح خیبر در جلسه هیات امنای محله آگاهی در روز دوشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه

1396/01/29 21:32
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

برگزاری جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر در روز دوشنبه بیست و هشتم فروردین ماه

1396/01/28 19:51
فرمانده پایگاه فاتح خیبر در جلسه اعلام نتایج فجر صالحین حضور پیدا کرد
فرمانده پایگاه فاتح خیبر در جلسه اعلام نتایج فجر صالحین حضور پیدا کرد

حضور فرمانده پایگاه فاتح خیبر در جلسه اعلام نتایج فجر صالحین در ناحیه سلمان در تاریخ بیست و هفتم فروردین ماه

1396/01/28 19:45
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز سه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه، جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/12/27 18:46
جلسه شورای فرهنگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه شورای فرهنگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز دوشنبه جلسه شورای فرهنگی پایگاه با محوریت اردوی راهیان نور برگزار شد.

1395/12/27 17:30
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر

آخرین جلسه هفتگی سال 95 پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.

1395/12/21 19:41
حضور فرمانده پایگاه فاتح خیبر در آخرین جلسه فرمانده پایگاه‌ها در سال 95
حضور فرمانده پایگاه فاتح خیبر در آخرین جلسه فرمانده پایگاه‌ها در سال 95

فرمانده پایگاه فاتح خیبر در آخرین جلسه فرمانده پایگاه‌ها در سال 95 حضور پیدا کرد.

1395/12/21 19:19
فرمانده پایگاه فاتح خیبر در جلسه هیات امنای محله اگاهی حضور پیدا کرد
فرمانده پایگاه فاتح خیبر در جلسه هیات امنای محله اگاهی حضور پیدا کرد

حضور فرماندهی پایگاه فاتح خیبر در جلسه هیات امنا محله اگاهی در روز نهم اسفند ماه

1395/12/10 16:40
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

امروز جلسه دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر با حضور اکثر اعضا برگزار شد

1395/12/09 20:47

1 2 3 4... 8