پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر
 
یکشنبه 03 بهمن 1395 -

رای به سایت :
10027
محبوب
حضور بسیجیان پایگاه فاتح خیبر در کارگاه آموزشی ویژه شورای پایگاه‌ها
حضور بسیجیان پایگاه فاتح خیبر در کارگاه آموزشی ویژه شورای پایگاه‌ها

در روز پنجشنبه سی‌ام دی ماه، بسیجیان پایگاه فاتح خیبر در کارگاه آموزشی ویژه شورای پایگاه‌ها در ناحیه سلمان فارسی حضور پیدا کردند

1395/11/01 08:44
جلسه شورای فرهنگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه شورای فرهنگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز سه شنبه 21 دی ماه جلسه شورای فرهنگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.

1395/10/21 19:51
جلسه باشگاه خبرنگاران پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه باشگاه خبرنگاران پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

برگزاری جلسه باشگاه خبرنگاران پایگاه فاتح خیبر با حضور فرمانده پایگاه

1395/10/20 19:34
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه شانزدهم ماه جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/10/19 08:52
فرمانده پایگاه فاتح خیبر در جلسه هیات امنای محله آگاهی حضور پیدا کرد
فرمانده پایگاه فاتح خیبر در جلسه هیات امنای محله آگاهی حضور پیدا کرد

حضور فرمانده پایگاه فاتح خیبر در جلسه هیات امنای محله آگاهی در روز چهارشنبه پانزدهم دی ماه

1395/10/16 12:55
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

برگزاری جلسه هفتگی پایگاه فاح خیبر در روز پنجشنبه نهم دی ماه

1395/10/11 19:08
برگزاری جلسه صالحین پایگاه های حوزه ۲۳۱ولعصر
برگزاری جلسه صالحین پایگاه های حوزه ۲۳۱ولعصر

دیروز جلسه ماهانه صالحین با حضور مسئولین صالحین پایگاه ها ، حوزه ۲۳۱ولعصر و ناحیه سلمان فارسی برگزار شد

1395/10/07 08:12
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه بیست و پنجم آذر ماه جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/09/26 20:08
برگزاری جلسه هیات امنا شورایاری محله آگاهی با حضور فرمانده پایگاه فاتح خیبر
برگزاری جلسه هیات امنا شورایاری محله آگاهی با حضور فرمانده پایگاه فاتح خیبر

در روز شنبه بیستم آذر ماه جلسه هیات امنا شورایاری محله آگاهی با حضور فرمانده پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/09/20 18:40
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه یازدهم آذر ماه جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/09/12 19:20
جلسه شورای امر به معروف پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه شورای امر به معروف پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز سه شنبه نهم آذر ماه جلسه شورای پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/09/11 09:38
جلسه کمیسیون امنیت دفاعی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه کمیسیون امنیت دفاعی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز سه شنبه ، 2 آذر ماه جلسه کمیسیون امنیت دفاعی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/09/02 18:22
جلسه شورای فرهنگی پایگاه فاتح خیبر در هفته بسیج برگزار شد
جلسه شورای فرهنگی پایگاه فاتح خیبر در هفته بسیج برگزار شد

در روز شنبه 29 آبان، جلسه شورای فرهنگی با حضور فرماندهی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/09/01 10:25
جلسه آموزش نظام جمع حلقه صالحین شهید مولودی به مناسبت هفته بسیج
جلسه آموزش نظام جمع حلقه صالحین شهید مولودی به مناسبت هفته بسیج

در روز جمعه 28 آبان جلسه آموزش نظام جمع حلقه صالحین شهید مولودی به مناسبت هفته بسیج با حضور فرمانده دسته واکنش سریع پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/08/28 11:31
جلسه باشگاه خبرنگاران پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه باشگاه خبرنگاران پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه بیست و هفتم آبان ماه جلسه باشگاه خبرنگاران پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/08/28 08:48
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه بیست و هفتم آبان ماه جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/08/28 08:38
حضور مسئول فضای مجازی پایگاه فاتح خیبر در جلسه مسئولین فضای مجازی حوزه 231 والعصر
حضور مسئول فضای مجازی پایگاه فاتح خیبر در جلسه مسئولین فضای مجازی حوزه 231 والعصر

مسئول فضای مجازی پایگاه فاتح خیبر در جلسه مسئولین فضای مجازی حوزه 231 والعصر در روز پنجشنبه بیستم آبان ماه شرکت کرد

1395/08/20 23:29
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه سیزدهم ابان ماه، جلسه هفتگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/08/14 07:59
جلسه نمایندگان بسیج در شورایاری محلات منطقه 11 با حضور فرمانده پایگاه فاتح خیبر برگزار گردید
جلسه نمایندگان بسیج در شورایاری محلات منطقه 11 با حضور فرمانده پایگاه فاتح خیبر برگزار گردید

جلسه نمایندگان بسیج در شورایاری محلات منطقه 11 روز چهارشنبه هفتم مهرماه با حضور فرمانده پایگاه فاتح خیبر در سالن فرماندهی ناحیه سلمان فارسی برگزار شد

1395/07/09 17:53
جلسه شورای فرهنگی پایگاه فاتح خیبر برگزار گردید
جلسه شورای فرهنگی پایگاه فاتح خیبر برگزار گردید

در روز پنج شنبه مورخ ۸ مهر ماه جلسه شورای فرهنگی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/07/09 10:05

1 2 3 4... 6