پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر
 
جمعه 30 تير 1396 -

رای به سایت :
10316
محبوب
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه بیست و ششم اسفند ماه، اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/12/27 18:51
استخر خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر
استخر خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر

در روز پنجشنبه خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر به صورت گروهی به استخر رفتند.

1395/11/08 19:01
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنج‌شنبه سی‌ام دی ماه، اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/11/01 13:19
اردوی ورزشی بسیجیان پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی بسیجیان پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه سی‌ام دی ماه، اردوی ورزشی بسیجیان برادر پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/11/01 08:51
برگزاری اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر
برگزاری اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر

سلسله برنامه اردویی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر برگزار شد

1395/10/23 15:40
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه شانزدهم دی ماه اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/10/18 21:03
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه نهم دی ماه اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/10/09 20:41
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه بیست و پنجم آذرماه ماه اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/09/25 15:02
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه بیست و هفتم آبان ماه اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/08/27 09:40
اردوی ورزشی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه بیستم آبان ماه اردوی ورزشی استخر پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/08/20 23:36
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه بیستم آبان ماه اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/08/20 10:24
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه 6ام آبان ماه اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.

1395/08/06 20:38
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز چهارشنبه 17 شهریورماه اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/06/17 08:21
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز چهارشنبه ۳شهریورماه اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر از سری برنامه های جوانه های صالحین برگزار شد

1395/06/03 07:14
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه 31 تیرماه اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر از سری برنامه های طرح نشاط و تعالی برگزار شد

1395/04/31 21:16
برنامه استخر بسیجیان پایگاه فاتح خیبر در اردوگاه شهید هاشمی نژاد برگزار شد
برنامه استخر بسیجیان پایگاه فاتح خیبر در اردوگاه شهید هاشمی نژاد برگزار شد

در سومین روز از اردوی بهشهر بسیجیان پایگاه فاتح خیبر،برنامه استخر بسیجیان این پایگاه در اردوگاه شهید هاشمی نژاد برگزار شد

1394/06/21 19:10