پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر
 
شنبه 02 تير 1397 -

رای به سایت :
10506
محبوب
اردوی استخر پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی استخر پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز سه شنبه چهاردهم شهریور ماه اردوی استخر پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1396/06/15 07:19
اردوی استخر صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.
اردوی استخر صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.

روز گذشته اردوی استخر صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.

1396/06/10 10:21
جلسه هماهنگی اردوی استخر صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
جلسه هماهنگی اردوی استخر صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

روز گذشته جلسه هماهنگی اردوی استخر صالحین با حضور مسئول صالحین و حلقه نوجوانان پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1396/06/06 04:01
اردوی استخر حلقه های صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی استخر حلقه های صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز گذشته اردوی استخر حلقه های صالحین پایگاه فاتح خیبر در مجموعه ورزشی شهید رضایی مجد برگزار شد.

1396/06/01 19:42
اردوی استخر پایگاه فاتح خیبر برگزار شد (طرح نشاط و تعالی)
اردوی استخر پایگاه فاتح خیبر برگزار شد (طرح نشاط و تعالی)

در روز چهارشنبه یازدهم مرداد ماه اردوی استخر پایگاه فاتح خیبر در چهارچوب طرح نشاط و تعالی تابستان 1396 برگزار شد

1396/05/11 21:46
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه بیست و ششم اسفند ماه، اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/12/27 18:51
استخر خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر
استخر خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر

در روز پنجشنبه خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر به صورت گروهی به استخر رفتند.

1395/11/08 19:01
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنج‌شنبه سی‌ام دی ماه، اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/11/01 13:19
اردوی ورزشی بسیجیان پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی بسیجیان پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه سی‌ام دی ماه، اردوی ورزشی بسیجیان برادر پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/11/01 08:51
برگزاری اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر
برگزاری اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر

سلسله برنامه اردویی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر برگزار شد

1395/10/23 15:40
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه شانزدهم دی ماه اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/10/18 21:03
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه نهم دی ماه اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/10/09 20:41
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه بیست و پنجم آذرماه ماه اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/09/25 15:02
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه بیست و هفتم آبان ماه اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/08/27 09:40
اردوی ورزشی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه بیستم آبان ماه اردوی ورزشی استخر پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/08/20 23:36
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه بیستم آبان ماه اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/08/20 10:24
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه 6ام آبان ماه اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.

1395/08/06 20:38
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز چهارشنبه 17 شهریورماه اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

1395/06/17 08:21
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز چهارشنبه ۳شهریورماه اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر از سری برنامه های جوانه های صالحین برگزار شد

1395/06/03 07:14
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد
اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه 31 تیرماه اردوی استخر حلقه صالحین پایگاه فاتح خیبر از سری برنامه های طرح نشاط و تعالی برگزار شد

1395/04/31 21:16

1 2