تاریخ : دوشنبه 20 دي 19:34
کد خبر : 381711
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

جلسه باشگاه خبرنگاران پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

جلسه باشگاه خبرنگاران پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

برگزاری جلسه باشگاه خبرنگاران پایگاه فاتح خیبر با حضور فرمانده پایگاه

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر  حوزه 231والعصر  ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ،در روز دوشنبه بیستم دی ماه، جلسه باشگاه خبرنگاران پایگاه فاتح خیبر برگزار شد.

در این جلسه که فرماندهی پایگاه نیز حضور داشت، به بررسی نحوه عملکرد باشگاه از زمان تاسیس و امتیازدهی به دبیران و نویسندگان پرداخته شد. در ادامه ارائه پیشنهادات توسط اعضا در راستای بهبود کمی و کیفی اخبار در دستور کار قرار گرفت.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ