تاریخ : یکشنبه 19 دي 08:21
کد خبر : 380398
سرویس خبری : فناوری اطلاعات و ارتباطات
 

پایگاه فاتح خیبر مقام اول فضای مجازی در ناحیه سلمان فارسی را کسب نمود

پایگاه فاتح خیبر مقام اول فضای مجازی در ناحیه سلمان فارسی را کسب نمود

پایگاه فاتح خیبر مقام اول فضای مجازی در رده بندی ناحیه سلمان فارسی در سال 95 را کسب نمود

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر  حوزه 231والعصر  ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ، پایگاه فاتح خیبر مقام اول در رده بندی سایت های برتر ناحیه سلمان فارسی در 9ماهه سال 95 را کسب نمود.
 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ