تاریخ : شنبه 18 دي 21:03
کد خبر : 380285
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

در روز پنجشنبه شانزدهم دی ماه اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر برگزار شد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر  حوزه 231والعصر  ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ،در روز پنجشنبه شانزدهم دی ماه، اردوی ورزشی خواهران بسیجی پایگاه فاتح خیبر در استخر آکادمی کشتی شهید مجد برگزار شد. هدف از این برنامه حفظ تعامل بیشتر با بسیج خواهران و حفظ انسجام تمامی بسیجیان پایگاه فاتح خیبر بود که به همت فرماندهی این پایگاه برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ