پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر
 
دوشنبه 02 اسفند 1395 -

رای به سایت :
10167
محبوب

پیام فرماندهی پایگاه فاتح خیبر بمناسبت کسب مقام اول در ناحیه سلمان فارسی
پیام فرماندهی پایگاه فاتح خیبر بمناسبت کسب مقام اول در ناحیه سلمان فارسی
    تاریخ› یکشنبه 19 دي 1395 - 17:27

فرماندهی پایگاه فاتح خیبر در پیامی کسب مقام اول در رده بندی سایت های برتر ناحیه سلمان فارسی را به بسیجیان پایگاه تبریک عرض نمود

پایگاه فاتح خیبر مقام اول فضای مجازی در ناحیه سلمان فارسی را کسب نمود
پایگاه فاتح خیبر مقام اول فضای مجازی در ناحیه سلمان فارسی را کسب نمود
    تاریخ› یکشنبه 19 دي 1395 - 11:51

پایگاه فاتح خیبر مقام اول فضای مجازی در رده بندی ناحیه سلمان فارسی در سال 95 را کسب نمود

حضور پایگاه فاتح خیبر در اولین روز رزمایش هماهنگی کشوری شباب94
حضور پایگاه فاتح خیبر در اولین روز رزمایش هماهنگی کشوری شباب94
    تاریخ› پنجشنبه 24 دي 1394 - 16:17

پایگاه فاتح خیبر در اولین روز رزمایش هماهنگی کشوری شباب 94 در روز چهارشنبه مورخ 23 دی ماه شرکت نمود.

RSS