پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر
 
جمعه 01 تير 1397 -

رای به سایت :
10506
محبوب

راه اندازی شبکه شباب پایگاه فاتح خیبر
راه اندازی شبکه شباب پایگاه فاتح خیبر
    تاریخ› پنجشنبه 21 اسفند 1393 - 19:23

عصر روز گذشته پایگاه فاتح خیبر به شبکه شباب و سازمان بسیج متصل شد.

RSS