پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر
 
یکشنبه 03 بهمن 1395 -

رای به سایت :
10027
محبوب

راه اندازی شبکه شباب پایگاه فاتح خیبر
راه اندازی شبکه شباب پایگاه فاتح خیبر
    تاریخ› پنجشنبه 21 اسفند 1393 - 19:23

عصر روز گذشته پایگاه فاتح خیبر به شبکه شباب و سازمان بسیج متصل شد.

RSS