پایگاه مقاومت بسیج شهید طیبی
 
چهارشنبه 25 مهر 1397 -

رای به سایت :
855
محبوب
کلاس قران
کلاس قران

کلاس قران در پایگاه شهید طیبی برگزار شد.

1396/10/22 21:58
کلاس قران
کلاس قران

کلاس قران در مسجد صاحب الزمان برگزار شد.

1396/10/19 16:40
کلاس قران
کلاس قران

کلاس قران در مسجد صاحب الزمان برگزار شد

1396/10/19 16:05
کلاس قران
کلاس قران

کلاس قران درپایگاه شهیدطیبی باحضور بسیجیان پایگاه برگزارشد.

1396/10/10 07:25
برگزاری کلاس قران
برگزاری کلاس قران

برگزاری کلاس قران و رفع اشکال در مسجد صاحب الزمان

1396/09/30 19:51
برگزاری کلاس قران
برگزاری کلاس قران

برگزاری کلاس قران در مسجد صاحب الزمان برگزار شد

1396/09/30 19:45