پایگاه مقاومت بسیج شهید طیبی
 
سه شنبه 02 بهمن 1397 -

رای به سایت :
855
محبوب
دعای توسل
دعای توسل

دعای توسل در مسجد صاحب الزمان برگزارشد.

1396/10/23 01:21
دعای توسل
دعای توسل

دعای توسل در مسجد صاحب الزمان برگزار شد.

1396/10/19 18:43
برگزاری دعای توسل
برگزاری دعای توسل

برگزاری دعای توسل در مسجدصاحب الزمان

1396/10/06 14:48
دعای توسل در مسجد صاحب الزمان برگزارشد
دعای توسل در مسجد صاحب الزمان برگزارشد

دعای توسل در مسجد صاحب الزمان با حضور بسیجیان پایگاه شهید طیبی در روز سشنبه برگزارشد.

1396/09/28 17:56
برگزاری دعای توسل
برگزاری دعای توسل

دعای توسل برگزار شد

1396/09/22 08:11