پایگاه مقاومت بسیج شهید طیبی
 
سه شنبه 02 بهمن 1397 -

رای به سایت :
855
محبوب
برگزاری جلسه شورای پایگاه شهید طیبی
برگزاری جلسه شورای پایگاه شهید طیبی

جلسه شورای پایگاه شهید طیبی برگزار شد

1397/02/09 11:36
برگزاری جلسه شورای پایگاه شهید طیبی
برگزاری جلسه شورای پایگاه شهید طیبی

جلسه شورای پایگاه شهید طیبی با حضور اعضا شورا برگزار گردد.

1396/10/28 09:41
جلسه شورا
جلسه شورا

جلسه شورا در پایگاه شهید طیبی برگزار شد.

1396/10/23 01:34
جلسه شورا
جلسه شورا

جلسه شورا در پایگاه شهید طیبی برگزار شد

1396/10/19 20:19
جلسه شورا
جلسه شورا

جلسه شورا در پایگاه شهید طیبی برگزار شد.

1396/10/19 19:24
جلسه شورا
جلسه شورا

جلسه شورا در مسجد صاحب الزمان برگزار شد.

1396/10/19 19:17
برگزاری جلسه شورا
برگزاری جلسه شورا

برگزاری جلسه شورا در مسجد صاحب الزمان برگزار شد

1396/09/30 23:19
برگزاری جلسه شورا
برگزاری جلسه شورا

جلسه شورا برگزار شد

1396/09/30 22:10
جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست روحانی
جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست روحانی

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست روحانی

1396/09/28 23:12
برگزاری جلسه شورا
برگزاری جلسه شورا

جلسه شورا در پایگاه شهید طیبی برگزار شد.

1396/09/28 19:46
جلسه شورا برگزار شد
جلسه شورا برگزار شد

جلسه شورای فرهنگی پایگاه شهیدطیبی با حضور مسئولین و بسیجیان برگزارشد

1396/09/27 14:25
جلسه شورای فرهنگی
جلسه شورای فرهنگی

جلسه شورای فرهنگی پایگاه شهید طیبی برگزار شد

1396/09/24 11:39
برگزاری جلسه شورای پایگاه شهید طیبی
برگزاری جلسه شورای پایگاه شهید طیبی

جلسه شورای پایگاه شهیدطیبی برگزار شد

1396/09/22 15:50
حضور فرمانده پایگاه شهید طیبی در جلسه شورایاری محله
حضور فرمانده پایگاه شهید طیبی در جلسه شورایاری محله

حضور فرمانده پایگاه شهید طیبی در جلسه شورایاری محله

1396/09/07 19:52
برگزاری جلسه شورای فرهنگی به مناسبت هفته بسیج
برگزاری جلسه شورای فرهنگی به مناسبت هفته بسیج

برگزاری جلسه شورای فرهنگی به مناسبت هفته بسیج

1396/09/04 15:50
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید طیبی برگزار شد
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید طیبی برگزار شد

جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید طیبی برگزار شد

1396/06/26 21:48
جلسه فرهنگی پایگاه شهید طیبی با حضور اعضای فرهنگی برگزار گردید
جلسه فرهنگی پایگاه شهید طیبی با حضور اعضای فرهنگی برگزار گردید

جلسه فرهنگی پایگاه شهید طیبی با حضور اعضای فرهنگی برگزار گردید

1396/05/23 19:16
حضور مسول فرهنگی پایگاه شهید طیبی در جلسه شورای فرهنگی حوزه ٢٣١ والعصر
حضور مسول فرهنگی پایگاه شهید طیبی در جلسه شورای فرهنگی حوزه ٢٣١ والعصر

مسول فرهنگی پایگاه شهید طیبی در جلسه شورای فرهنگی حوزه ٢٣١والعصر حضور پیدا کرد

1396/02/03 08:52
جلسه شورای فرهنگی پایگاه شهیدطیبی برگزار شد
جلسه شورای فرهنگی پایگاه شهیدطیبی برگزار شد

جلسه شورای فرهنگی پایگاه شهیدطیبی برگزار شد

1396/02/02 09:18
جلسه شورا پایگاه شهید طیبی  با حضور اعضا برگزار شد.
جلسه شورا پایگاه شهید طیبی با حضور اعضا برگزار شد.

جلسه شورا پایگاه شهید طیبی با حضور اعضا برگزار شد.

1395/11/30 01:15

1 2