تاریخ : جمعه 22 دي 22:06
کد خبر : 639178
سرویس خبری : عکس خبری
 

تمیز کردن حیاط مسجد

تمیز کردن حیاط مسجد

تمیز کردن حیاط مسجد توسط بسیجیان پایگاه شهید طیبی.



سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ