پایگاه مقاومت بسیج شهید طیبی
 
پنجشنبه 30 فروردين 1397 -

رای به سایت :
843
محبوب

مجید بسیجد

تاریخ شهادت:  1365-06-06
محل شهادت:  قصر شیرین