پایگاه مقاومت بسیج شهید طیبی
 
چهارشنبه 04 بهمن 1396 -

رای به سایت :
830
محبوب

مجید بسیجد

تاریخ شهادت:  1365-06-06
محل شهادت:  قصر شیرین