پایگاه مقاومت بسیج شهید طیبی
 
سه شنبه 02 بهمن 1397 -

رای به سایت :
855
محبوب

مجید بسیجد

تاریخ شهادت:  1365-06-06
محل شهادت:  قصر شیرین