پایگاه مقاومت بسیج شهید طیبی
 
پنجشنبه 30 فروردين 1397 -

رای به سایت :
843
محبوب

خسروباقری جدی

تاریخ شهادت:  1357-11-22
محل شهادت:  تهران