پایگاه مقاومت بسیج شهید طیبی
 
چهارشنبه 25 مهر 1397 -

رای به سایت :
855
محبوب

خسروباقری جدی

تاریخ شهادت:  1357-11-22
محل شهادت:  تهران