پایگاه مقاومت بسیج شهید طیبی
 
چهارشنبه 04 بهمن 1396 -

رای به سایت :
830
محبوب

خسروباقری جدی

تاریخ شهادت:  1357-11-22
محل شهادت:  تهران