پایگاه مقاومت بسیج شهیدسهراب پور
 
جمعه 01 تير 1397 -

رای به سایت :
3680
محبوب
جلسه ی دیدار یاران 22آبان ماه
جلسه ی دیدار یاران 22آبان ماه

جلسه دیدار یاران پایگاه در خصوص کمک وهمدردی به مناطق زلزله زده ی غرب کشور

1396/08/23 19:03
جلسه هفتگی دیدار یاران
جلسه هفتگی دیدار یاران

جلسه دیدار یاران نیرو های پایگاه شهید سهراب پور در مسجد مظهری حضور صمیمانه پیش نماز مسجد حاج آقا عاشق حسینی در جلسه

1396/08/09 19:17
برگزاری جلسه دیدار یاران پایگاه
برگزاری جلسه دیدار یاران پایگاه

جلسه دیدار یاران پایگاه با حضور فرمانده محترم حوزه 231 والعصر برگزار شد.

1396/04/28 08:47
برگزاری جلسه دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور
برگزاری جلسه دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور

جلسه دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور برگزار شد

1395/11/26 08:51
جلسه دیدار یاران تشکیل شد
جلسه دیدار یاران تشکیل شد

جلسه دیدار یاران در مسجد مظهری تشکیل شد

1395/05/20 13:50
جلسه دیدار یاران برگزار شد
جلسه دیدار یاران برگزار شد

جلسه دیدار یاران در روز دوشنبه سیزدهم اردیبهشت برگزار شد

1395/02/14 14:09
جلسه دیدار یاران برگزار شد
جلسه دیدار یاران برگزار شد

جلسه دیدار یاران در روز دوشنبه ششم اردیبهشت برگزار شد

1395/02/07 16:25
جلسه دیدار یاران در پایگاه برگزار شد
جلسه دیدار یاران در پایگاه برگزار شد

جلسه دیدار یاران در روز دوشنبه مورخ بیست و ششم بهمن در محل پایگاه برگزار شد

1394/11/27 07:56
جلسه دیدار یاران در پایگاه برگزار شد.
جلسه دیدار یاران در پایگاه برگزار شد.

جلسه دیدار یاران در روز دوشنبه در محل پایگاه مقاومت شهید سهراب پور برگزار شد.

1394/11/06 10:24
 جلسه دیدار یاران برگزار شد.
جلسه دیدار یاران برگزار شد.

روز دوشنبه جلسه دیدار یاران در محل پایگاه شهید سهراب پور برگزار گردید.

1394/10/29 06:12
دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور برگزار شد
دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور برگزار شد

جلسه دیدار یاران این هفته در پایگاه شهید سهراب پور برگزار شد.

1394/10/17 07:03
تشکیل مراسم
تشکیل مراسم

تشکیل مراسم دیدار یاران

1394/02/29 18:00