پایگاه مقاومت بسیج شهیدسهراب پور
 
یکشنبه 18 آذر 1397 -

رای به سایت :
3695
محبوب
جلسه هفتگی دیدار یاران ۷ آبان ماه
جلسه هفتگی دیدار یاران ۷ آبان ماه

دیدار های هفتگی در پایگاه شهید سهراب پور برگزار شد

1397/08/07 21:26
جلسه دیدار یاران پایگاه در تاریخ ۲۳ مهر ماه
جلسه دیدار یاران پایگاه در تاریخ ۲۳ مهر ماه

جلسه دیدار یاران پایگاه در تاریخ ۲۳ مهر ماه برگزار گردید

1397/07/24 19:20
برگزاری جسله دیدار یاران ۱۶ مهر ماه
برگزاری جسله دیدار یاران ۱۶ مهر ماه

جلسه هفتگی روز های دوشنبه در پایگاه سهراب پور برگزار گردید.

1397/07/16 19:48
جلسه هفتگی دیدار یاران مورخ ۷/۹
جلسه هفتگی دیدار یاران مورخ ۷/۹

برگزاری جلسات مهم هفتگی در روز دوشنبه

1397/07/10 18:11
جلسه دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور مورخ ۹۷/۰۶/۲۶ برگزار شد
جلسه دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور مورخ ۹۷/۰۶/۲۶ برگزار شد

جلسه دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور مورخ ۹۷/۰۶/۲۶ برگزار شد

1397/06/27 11:09
جلسه دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور مورخ ۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۹ برگزار شد
جلسه دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور مورخ ۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۹ برگزار شد

جلسه دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور مورخ ۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۹ برگزار شد

1397/06/20 17:34
حلقه قرآنی و جلسه دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور مورخ ۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۱۹ برگزار گردید.
حلقه قرآنی و جلسه دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور مورخ ۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۱۹ برگزار گردید.

حلقه قرآنی و جلسه دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور مورخ ۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۱۹ برگزار گردید.

1397/06/05 22:48
برگزاری جسله دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹.۳۰
برگزاری جسله دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹.۳۰

برگزاری جسله دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹.۳۰

1397/05/30 19:10
برگزاری جسله دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹.۳۰
برگزاری جسله دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹.۳۰

برگزاری جسله دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹.۳۰

1397/05/22 23:37
محفل انس با قرآن قبل از برگزاری جلسه دیدار یاران،مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹
محفل انس با قرآن قبل از برگزاری جلسه دیدار یاران،مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹

محفل انس با قرآن قبل از برگزاری جلسه دیدار یاران،مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹

1397/05/22 22:45
جلسه ی دیدار یاران 22آبان ماه
جلسه ی دیدار یاران 22آبان ماه

جلسه دیدار یاران پایگاه در خصوص کمک وهمدردی به مناطق زلزله زده ی غرب کشور

1396/08/23 22:33
جلسه هفتگی دیدار یاران
جلسه هفتگی دیدار یاران

جلسه دیدار یاران نیرو های پایگاه شهید سهراب پور در مسجد مظهری حضور صمیمانه پیش نماز مسجد حاج آقا عاشق حسینی در جلسه

1396/08/09 22:47
برگزاری جلسه دیدار یاران پایگاه
برگزاری جلسه دیدار یاران پایگاه

جلسه دیدار یاران پایگاه با حضور فرمانده محترم حوزه 231 والعصر برگزار شد.

1396/04/28 13:17
برگزاری جلسه دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور
برگزاری جلسه دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور

جلسه دیدار یاران پایگاه شهید سهراب پور برگزار شد

1395/11/26 12:21
جلسه دیدار یاران تشکیل شد
جلسه دیدار یاران تشکیل شد

جلسه دیدار یاران در مسجد مظهری تشکیل شد

1395/05/20 18:20
جلسه دیدار یاران برگزار شد
جلسه دیدار یاران برگزار شد

جلسه دیدار یاران در روز دوشنبه سیزدهم اردیبهشت برگزار شد

1395/02/14 18:39
جلسه دیدار یاران برگزار شد
جلسه دیدار یاران برگزار شد

جلسه دیدار یاران در روز دوشنبه ششم اردیبهشت برگزار شد

1395/02/07 20:55
جلسه دیدار یاران در پایگاه برگزار شد
جلسه دیدار یاران در پایگاه برگزار شد

جلسه دیدار یاران در روز دوشنبه مورخ بیست و ششم بهمن در محل پایگاه برگزار شد

1394/11/27 11:26
جلسه دیدار یاران در پایگاه برگزار شد.
جلسه دیدار یاران در پایگاه برگزار شد.

جلسه دیدار یاران در روز دوشنبه در محل پایگاه مقاومت شهید سهراب پور برگزار شد.

1394/11/06 13:54
 جلسه دیدار یاران برگزار شد.
جلسه دیدار یاران برگزار شد.

روز دوشنبه جلسه دیدار یاران در محل پایگاه شهید سهراب پور برگزار گردید.

1394/10/29 09:42

1 2