پایگاه مقاومت بسیج شهیدسهراب پور
 
پنجشنبه 26 مهر 1397 -

رای به سایت :
3686
محبوب
حلقه صالحین عام
حلقه صالحین عام

حضور نیرو های عادی و فعال در حلقه صالحین عام پایگاه با حضور حاج آقا عاشق حسینی

1396/08/23 18:52
برگزاری حلقه صالحین
برگزاری حلقه صالحین

جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سهراب پور برگزار گردید.

1396/05/21 05:17
جلسه حلقه های صالحین پایگاه تشکیل گردید.
جلسه حلقه های صالحین پایگاه تشکیل گردید.

جلسه حلقه های صالحین پایگاه شهید سهراب پور در محل پایگاه تشکیل شد.

1394/10/23 08:13