نسخه چاپی - کمسیون فرهنگی
تاریخ : سه شنبه 23 آبان 19:23
کد خبر : 597267
سرویس خبری : عکس خبری
 

کمسیون فرهنگی

کمسیون فرهنگی

تشکیل کمسین فرهنگی جهت برگزاری هیئت پایگاه

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهیدسهراب پور  حوزه 231والعصر  ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ،جلسه ای جهت برگزاری هیئت هفتگی پاییگاه شهید سهرابپور با حضور نفراتی از هیئت امنای مسجد مظهری ومسئولین شعبات حلقه ی صالحین ،قران وعترت ،آماد ،عملیات ،حفا ،جانشین و فرمانده ی محترم پایگاه برگزار گردید  

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ