نسخه چاپی - حلقه صالحین عام
تاریخ : سه شنبه 23 آبان 18:52
کد خبر : 597250
سرویس خبری : عکس خبری
 

حلقه صالحین عام

حلقه صالحین عام

حضور نیرو های عادی و فعال در حلقه صالحین عام پایگاه با حضور حاج آقا عاشق حسینیسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ