پایگاه مقاومت بسیج شهیدسهراب پور
 
دوشنبه 28 آبان 1397 -

رای به سایت :
3694
محبوب

پاسدار رشید اسلام شهید مجتبی سهراب پور

تاریخ شهادت:  1366-06-07
محل شهادت:  شلمچه