پایگاه مقاومت بسیج شهیدسهراب پور
 
دوشنبه 29 بهمن 1397 -

رای به سایت :
3695
محبوب

پاسدار رشید اسلام شهید مجتبی سهراب پور

تاریخ شهادت:  1366-06-07
محل شهادت:  شلمچه