پایگاه مقاومت بسیج شهید حاج ابوالفتح
 
شنبه 04 خرداد 1398 -

رای به سایت :
2394
محبوب

برگزاری تور (ایست وبازرسی ) توسط پایگاه شهید حاج ابوالفتح
برگزاری تور (ایست وبازرسی ) توسط پایگاه شهید حاج ابوالفتح
برگزاری تور (ایست وبازرسی ) توسط پایگاه شهید حاج ابوالفتح
    تاریخ› جمعه 12 مرداد 1397 - 14:07

طرح امنیت پایدار محلات توسط دسته ویژه واکنش سریع پایگاه شهید حاج ابوالفتح در ۱۱ مرداد ماه اجرا شد.

جلسه امربه معروف پایگاه شهید حاج ابوالفتح برگزار شد.
جلسه امربه معروف پایگاه شهید حاج ابوالفتح برگزار شد.
جلسه امربه معروف پایگاه شهید حاج ابوالفتح برگزار شد.
    تاریخ› پنجشنبه 21 تير 1397 - 02:33

جلسه امربه معروف پایگاه شهید حاج ابوالفتح برگزار شد.

نشست بصیرت افزایی در پایگاه شهید حاج ابوالفتح برگزار شد.
نشست بصیرت افزایی در پایگاه شهید حاج ابوالفتح برگزار شد.
نشست بصیرت افزایی در پایگاه شهید حاج ابوالفتح برگزار شد.
    تاریخ› جمعه 07 ارديبهشت 1397 - 04:30

نشست بصیرت افزایی با موضوع جامعه شناسی در پایگاه شهید حاج ابوالفتح برگزار شد.

برگزاری تور (ایست وبازرسی ) توسط پایگاه شهید حاج ابوالفتح
برگزاری تور (ایست وبازرسی ) توسط پایگاه شهید حاج ابوالفتح
برگزاری تور (ایست وبازرسی ) توسط پایگاه شهید حاج ابوالفتح
    تاریخ› جمعه 25 اسفند 1396 - 13:29

طرح امنیت پایدار محلات توسط دسته ویژه واکنش سریع پایگاه شهید حاج ابوالفتح در ۲۴ اسفند ماه اجرا شد.

جلسه امربه معروف پایگاه شهید حاج ابوالفتح برگزار شد.
جلسه امربه معروف پایگاه شهید حاج ابوالفتح برگزار شد.
جلسه امربه معروف پایگاه شهید حاج ابوالفتح برگزار شد.
    تاریخ› پنجشنبه 10 اسفند 1396 - 03:38

جلسه امربه معروف پایگاه شهید حاج ابوالفتح برگزار شد.

برگزاری تور (ایست وبازرسی ) توسط پایگاه شهید حاج ابوالفتح
برگزاری تور (ایست وبازرسی ) توسط پایگاه شهید حاج ابوالفتح
برگزاری تور (ایست وبازرسی ) توسط پایگاه شهید حاج ابوالفتح
    تاریخ› چهارشنبه 04 مرداد 1396 - 00:41

طرح امنیت پایدار محلات توسط دسته ویژه واکنش سریع پایگاه شهید حاج ابوالفتح در ۲ مرداد ماه اجرا شد.

RSS