پایگاه مقاومت بسیج مصباح الهدی
 
جمعه 03 اسفند 1397 -

رای به سایت :
291
محبوب

برگزاری جلسه ی حلقه ی صالحین
برگزاری جلسه ی حلقه ی صالحین
    تاریخ› یکشنبه 17 ارديبهشت 1396 - 20:14

جلسه ی حلقه ی صالحین در شبستان مسجد شیشه برگزار شد

جلسه حلقه ی صالحین برگزار شد
جلسه حلقه ی صالحین برگزار شد
    تاریخ› شنبه 04 دي 1395 - 01:45

جلسه حلقه ی صالحین نوجوانان در شبستان مسجد برگزار شد.

جلسه حلقه ی صالحین برگزار شد
جلسه حلقه ی صالحین برگزار شد
    تاریخ› دوشنبه 22 آذر 1395 - 02:05

جلسه حلقه ی صالحین در شبستان مسجد برگزار شد.

برنامه ی اردوی تفریحی استخر و حلقه ی صالحین برگزار شد
برنامه ی اردوی تفریحی استخر و حلقه ی صالحین برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 11 آبان 1395 - 01:16

برنامه ی اردوی تفریحی استخر برای اعضای حلقه ی صالحین پایگاه برگزار شد.

حلقه صالحین پایگاه برگزار شد
حلقه صالحین پایگاه برگزار شد
    تاریخ› پنجشنبه 18 شهريور 1395 - 18:14

حلقه صالحین پایگاه در شبستان مسجد با حضور نمازگزاران مسجدی برگزار شد.