پایگاه مقاومت بسیج شهید ابهری
 
سه شنبه 01 آبان 1397 -

رای به سایت :
158
محبوب
جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
    تاریخ› دوشنبه 23 مهر 1397 - 09:44

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری برگزار شد.

برنامه ورزشی والیبال در مجموعه ورزشی الزهرا (س) برگزار شد
برنامه ورزشی والیبال در مجموعه ورزشی الزهرا (س) برگزار شد
    تاریخ› شنبه 21 مهر 1397 - 11:12

برنامه ورزشی والیبال در مجموعه ورزشی الزهرا (س) درهفته گشته برگزار شد .

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
    تاریخ› دوشنبه 16 مهر 1397 - 11:15

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری برگزار شد.

برنامه ورزشی والیبال در مجموعه ورزشی الزهرا (س) برگزار شد
برنامه ورزشی والیبال در مجموعه ورزشی الزهرا (س) برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 11 مهر 1397 - 10:40

برنامه ورزشی والیبال در مجموعه ورزشی الزهرا (س) درهفته گشته برگزار شد .

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
    تاریخ› چهارشنبه 11 مهر 1397 - 10:23

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری یکشنبه هفته گذشته برگزار شد.

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
    تاریخ› جمعه 30 شهريور 1397 - 21:06

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری برگزار شد.

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
    تاریخ› جمعه 30 شهريور 1397 - 21:03

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری برگزار شد.

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
    تاریخ› جمعه 30 شهريور 1397 - 21:01

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری برگزار شد.

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
    تاریخ› جمعه 30 شهريور 1397 - 20:58

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری برگزار شد.

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
    تاریخ› جمعه 30 شهريور 1397 - 20:56

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری برگزار شد.

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
    تاریخ› جمعه 30 شهريور 1397 - 20:52

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری برگزار شد.

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
    تاریخ› جمعه 30 شهريور 1397 - 20:42

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری برگزار شد.

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
    تاریخ› جمعه 30 شهريور 1397 - 20:33

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری یکشنبه هفته گذشته برگزار شد.

اهدف امام حسین(ع) برای قیام
اهدف امام حسین(ع) برای قیام
    تاریخ› جمعه 30 شهريور 1397 - 18:19

یکی از مهمترین اهداف قیام امام حسین (ع) تشکیل حکومت اسلامی بود. امام حسین (ع) برای اینکه صرفا به شهادت برسد به کربلا نیامد بلکه در پی اهدافی از جمله تشکیل حکومت اسلامی عزم کربلا کرد

میزبانی از پیکر مطهر 135 شهید دفاع مقدس
میزبانی از پیکر مطهر 135 شهید دفاع مقدس
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 1397 - 13:08

22 شهریور ماه، میزبان شهدای 8 سال دفاع مقدس خواهیم بود.

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
    تاریخ› شنبه 09 تير 1397 - 23:59

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری یکشنبه هفته گذشته برگزار شد.

ایستگاه صلواتی پایگاه شهید ابهری به مناسبت رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله
ایستگاه صلواتی پایگاه شهید ابهری به مناسبت رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله
    تاریخ› جمعه 18 خرداد 1397 - 23:42

ایستگاه صلواتی پایگاه شهید ابهری به مناسبت رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله برگزار گردید.

ایستگاه صلواتی پایگاه شهید ابهری به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع)
ایستگاه صلواتی پایگاه شهید ابهری به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع)
    تاریخ› جمعه 18 خرداد 1397 - 23:02

ایستگاه صلواتی پایگاه شهید ابهری به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع) برگزار گردید.

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
    تاریخ› جمعه 28 ارديبهشت 1397 - 20:31

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری یکشنبه هفته گذشته برگزار شد.

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری
    تاریخ› چهارشنبه 12 ارديبهشت 1397 - 21:43

جلسه عمومی پایگاه شهید مجتبی ابهری یکشنبه هفته گذشته برگزار گردید.

1 2 3 4... 7