قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید ابهری
 
جمعه 26 مرداد 1397 -

رای به سایت :
146
محبوب

شهید زین العابدین رنگزن مقدم

تاریخ شهادت:  1389-06-16
محل شهادت:  جانباز شیمیایی