پایگاه مقاومت بسیج شهید ابهری
 
پنجشنبه 27 دي 1397 -

رای به سایت :
160
محبوب

شهید حمیدرضا نجفی منش

تاریخ شهادت:  1361-01-01
محل شهادت:  مندلی عراق (اسارت)