پایگاه مقاومت بسیج شهید ابهری
 
دوشنبه 05 فروردين 1398 -

رای به سایت :
160
محبوب

شهید حمیدرضا نجفی منش

تاریخ شهادت:  1361-01-01
محل شهادت:  مندلی عراق (اسارت)