تاریخ : شنبه 21 بهمن 09:53
کد خبر : 656823
سرویس خبری : فناوری های نوین
 

حضور تیم رباتیک در مسابقات رباتیک جشنواره شکوفا

حضور تیم رباتیک در مسابقات رباتیک جشنواره شکوفا

اعضای تیم رباتیک پایگاه در مسابقات رباتیک جشنواره شکوفا که در روز 13 بهمن ماه به میزبانی مجموعه ورزشی یادآوران برگزار گردید شرکت نمودند.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج قسط  حوزه 229 ذوالفقار  ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ، اعضای تیم رباتیک پایگاه در مسابقات رباتیک جشنواره شکوفا که در روز 13 بهمن ماه به میزبانی مجموعه ورزشی یادآوران برگزار گردید شرکت نمودند.

این مسابقات در سطح شهر تهران برگزار گردید و بیش از 500 تیم از مناطق 22 گانه در آن حضور داشتند. تیم پایگاه در 5 لیگ از 6 لیگ مسابقات حضور فعال داشتند.

لیگ خط سفید رده سنی الف

لیگ فوتبالیست رده سنی ب

لیگ زمین پاک رده سنی ج

لیگ مبارز رده سنی ج

لیگ رالی رده سنی دسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ