پایگاه مقاومت بسیج قسط
 
دوشنبه 06 خرداد 1398 -

رای به سایت :
508
محبوب

گزارش تصویری از جلسه فرماندهان پایگاه های حوزه 229 ذوالفقار
گزارش تصویری از جلسه فرماندهان پایگاه های حوزه 229 ذوالفقار
    تاریخ› شنبه 25 مهر 1394 - 20:00

برگزاری جلسه فرماندهان حوزه 229 ذوالفقار در پایگاه قسط

اختتامیه طرح جوانه های صالحین پایگاه قسط
اختتامیه طرح جوانه های صالحین پایگاه قسط
    تاریخ› یکشنبه 19 مهر 1394 - 13:00

اختتامیه طرح جوانه های صالحین پایگاه قسط در شبستان مسجد مهدوی برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه در پایگاه قسط
برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه در پایگاه قسط
    تاریخ› چهارشنبه 08 مهر 1394 - 19:00

گزارش تصویری از مراسم پرفیض دعای عرفه در پایگاه قسط (مسجد مهدوی)

گزارش تصویری از برگزاری برنامه استخر
گزارش تصویری از برگزاری برنامه استخر
    تاریخ› دوشنبه 30 شهريور 1394 - 03:00

برنامه استخر ویژه جوانه های صالحین در پایگاه بسیج قسط برگزار شد.

گزارش تصویری از کلاس پرتاب دارت
گزارش تصویری از کلاس پرتاب دارت
    تاریخ› یکشنبه 29 شهريور 1394 - 21:00

کلاس پرتاب دارت ویژه جوانه های صالحین در پایگاه بسیج قسط برگزار شد.

تبریک سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه
تبریک سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه
    تاریخ› سه شنبه 24 شهريور 1394 - 08:00

تاریخ ازدواج آن دو حضرت

گزارش تصویری از کلاس فوتبال جوانه های صالحین
گزارش تصویری از کلاس فوتبال جوانه های صالحین
    تاریخ› دوشنبه 23 شهريور 1394 - 03:00

گزارش تصویری از کلاس فوتبال جوانه های صالحین پایگاه قسط

برگزاری کلاس فوتبال جوانه های صالحین پایگاه بسیج قسط
برگزاری کلاس فوتبال جوانه های صالحین پایگاه بسیج قسط
    تاریخ› دوشنبه 23 شهريور 1394 - 02:00

کلاس فوتبال طرح نشاط و تعالی (جوانه های صالحین) پایگاه قسط برگزارشد

گزارش تصویری از کلاس رایانه جوانه های صالحین
گزارش تصویری از کلاس رایانه جوانه های صالحین
    تاریخ› دوشنبه 23 شهريور 1394 - 02:00

گزارش تصویری از کلاس رایانه جوانه های صالحین پایگاه قسط

برگزاری کلاس رایانه جوانه های صالحین پایگاه بسیج قسط
برگزاری کلاس رایانه جوانه های صالحین پایگاه بسیج قسط
    تاریخ› دوشنبه 23 شهريور 1394 - 01:00

کلاس رایانه طرح نشاط و تعالی (جوانه های صالحین) پایگاه قسط برگزارشد

گزارش تصویری از کلاس فوتبال جوانه های صالحین
گزارش تصویری از کلاس فوتبال جوانه های صالحین
    تاریخ› شنبه 21 شهريور 1394 - 22:00

گزارش تصویری از کلاس فوتبال جوانه های صالحین پایگاه قسط

برگزاری کلاس فوتبال جوانه های صالحین پایگاه بسیج قسط
برگزاری کلاس فوتبال جوانه های صالحین پایگاه بسیج قسط
    تاریخ› شنبه 21 شهريور 1394 - 20:00

کلاس فوتبال طرح نشاط و تعالی (جوانه های صالحین) پایگاه قسط برگزارشد

گزارش تصویری از کلاس رایانه جوانه های صالحین
گزارش تصویری از کلاس رایانه جوانه های صالحین
    تاریخ› شنبه 21 شهريور 1394 - 01:10

گزارش تصویری از کلاس رایانه جوانه های صالحین پایگاه قسط

برگزاری کلاس رایانه جوانه های صالحین پایگاه بسیج قسط
برگزاری کلاس رایانه جوانه های صالحین پایگاه بسیج قسط
    تاریخ› شنبه 21 شهريور 1394 - 01:00

کلاس رایانه طرح نشاط و تعالی (جوانه های صالحین) پایگاه قسط برگزارشد

برگزاری کلاس های معارف اسلامی ویژه جوانه های صالحین
برگزاری کلاس های معارف اسلامی ویژه جوانه های صالحین
    تاریخ› دوشنبه 16 شهريور 1394 - 22:00

گزارش تصویری از کلاس های معارف اسلامی جوانه های صالحین پایگاه قسط

اردوی جوانه های صالحین پایگاه بسیج قسط (مسجد مهدوی)
اردوی جوانه های صالحین پایگاه بسیج قسط (مسجد مهدوی)
    تاریخ› چهارشنبه 11 شهريور 1394 - 23:00

اردوی تفریحی و ورزشی طرح جوانه های صالحین پایگاه قسط در جاجرود و سد لتیان برگزارشد

برگزاری کلاس های قرآنی ویژه جوانه های صالحین
برگزاری کلاس های قرآنی ویژه جوانه های صالحین
    تاریخ› چهارشنبه 11 شهريور 1394 - 22:00

گزارش تصویری از کلاس های قرآنی جوانه های صالحین پایگاه قسط

برگزاری کلاس آموزش زبان خارجه در پایگاه قسط
برگزاری کلاس آموزش زبان خارجه در پایگاه قسط
    تاریخ› سه شنبه 10 شهريور 1394 - 21:00

گزارش تصویری از کلاس آموزش زبان خارجه جوانه های صالحین در پایگاه قسط

اردوی جوانه های صالحین پایگاه بسیج قسط (مسجد مهدوی)
اردوی جوانه های صالحین پایگاه بسیج قسط (مسجد مهدوی)
    تاریخ› سه شنبه 10 شهريور 1394 - 20:00

اردوی تفریحی و ورزشی طرح جوانه های صالحین پایگاه قسط در موزه و حیات وحش دارآباد برگزارشد

برگزاری کلاس آموزش رایانه در پایگاه قسط
برگزاری کلاس آموزش رایانه در پایگاه قسط
    تاریخ› دوشنبه 09 شهريور 1394 - 01:00

گزارش تصویری از کلاس آموزش رایانه جوانه های صالحین در پایگاه قسط

RSS
1 2