قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج قسط
 
چهارشنبه 24 مرداد 1397 -

رای به سایت :
507
محبوب

شهید حمیدرضا قدمی

تاریخ شهادت:  1361-01-01
محل شهادت:  شلمچه