قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج قسط
 
چهارشنبه 24 مرداد 1397 -

رای به سایت :
507
محبوب

شهید حسین بغدادی

تاریخ شهادت:  1364-11-06
محل شهادت:  میمک