پایگاه مقاومت بسیج قسط
 
یکشنبه 06 خرداد 1397 -

رای به سایت :
506
محبوب

شهید حسین بغدادی

تاریخ شهادت:  1364-11-06
محل شهادت:  میمک