پایگاه مقاومت بسیج قسط
 
شنبه 05 اسفند 1396 -

رای به سایت :
498
محبوب

شهید سید حمید موسوی زاده

تاریخ شهادت:  1361-08-11
محل شهادت:  عین خوش