پایگاه مقاومت بسیج قسط
 
سه شنبه 01 آبان 1397 -

رای به سایت :
507
محبوب

شهید سید حمید موسوی زاده

تاریخ شهادت:  1361-08-11
محل شهادت:  عین خوش