پایگاه مقاومت بسیج قسط
 
یکشنبه 06 خرداد 1397 -

رای به سایت :
506
محبوب

شهید سید حمید موسوی زاده

تاریخ شهادت:  1361-08-11
محل شهادت:  عین خوش