پایگاه مقاومت بسیج قسط
 
یکشنبه 06 خرداد 1397 -

رای به سایت :
506
محبوب

شهید حسین محمدحسن زاده

تاریخ شهادت:  1363-12-22
محل شهادت:  هورالعظیم