تاریخ : پنجشنبه 21 تير 11:18
کد خبر : 701901
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

کمیسیون انتصابات.

کمیسیون انتصابات.

کمیسیون انتصابات پایگاه مقاومت بسیج شهید ربطی.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید ربطی  حوزه 229 ذوالفقار  ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ،

کمیسیون انتصابات پایگاه مقاومت بسیج شهید ربطی با حضور فرمانده محترم پایگاه و جمعی از شورای فرماندهی برگزار شد.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ