پایگاه مقاومت بسیج شهید ربطی
 
شنبه 30 تير 1397 -

رای به سایت :
1996
محبوب

گروه محسنین و خیرین ملائک
تکریم و تعظیم و کمک رسانی به خانواده های بی بضاعت ساکن در سطح محدوده استحفاظی
گروه محسنین و خیرین ملائک
    تاریخ› سه شنبه 05 آبان 1394 - 22:43

گروه ملائک پایگاه مقاومت بسیج شهید ربطی از خانواده های بی بضاعت حمایت می نماید

RSS