پایگاه مقاومت بسیج شهید ربطی
 
پنجشنبه 02 خرداد 1398 -

رای به سایت :
2109
محبوب

حضور بسیجیان در جلسه عمومی پایگاه شهید ربطی
برگزاری جلسه عمومی پایگاه شهید ربطی
حضور بسیجیان در جلسه عمومی پایگاه شهید ربطی
    تاریخ› جمعه 24 آذر 1396 - 03:50

جلسه عمومی پایگاه شهید ربطی برگزار شد .

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهید ربطی
حلقه صالحین
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهید ربطی
    تاریخ› سه شنبه 21 آذر 1396 - 03:38

حلقه تربیتی معرفتی صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید ربطی برگزار شد .

برگزاری جلسه ویژه صالحین در پایگاه شهید ربطی
برگزاری جلسه ویژه صالحین در پایگاه شهید ربطی
    تاریخ› جمعه 21 مهر 1396 - 14:53

جلسه ویژه صالحین در پایگاه شهید ربطی با حضور بسیجیان پایگاه برگزار شد .

حضور مربیان تربیتی پایگاه شهید ربطی در دوره متانت
حضور مربیان تربیتی پایگاه شهید ربطی در دوره متانت
    تاریخ› جمعه 21 مهر 1396 - 12:20

مربیان تربیتی پایگاه شهید ربطی در دوره متانت قرارگاه شهید آقاسی زاده شرکت نمودند .

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهید ربطی
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهید ربطی
    تاریخ› جمعه 10 شهريور 1396 - 23:53

حلقه صالحین پایگاه شهید ربطی با موضوع احکام و تأثیرات رعایت آن برگزار شد .

برگزاری جلسه ویژه صالحین در پایگاه شهید ربطی
برگزاری جلسه ویژه صالحین در پایگاه شهید ربطی
    تاریخ› جمعه 10 شهريور 1396 - 17:25

جلسه ویژه صالحین در پایگاه شهید ربطی با حضور مربی تربیتی پایگاه برگزار شد .

حضور سر حلقه های صالحین پایگاه شهید ربطی در اردوی تربتی رامسر
حضور سر حلقه های صالحین پایگاه شهید ربطی در اردوی تربتی رامسر
    تاریخ› جمعه 10 شهريور 1396 - 17:00

سر حلقه های صالحین پایگاه شهید ربطی در اردوی تربتی رامسر حضور بهم رساندند .

برگزاری اردوی تربیتی و تفریحی اردوگاه شهید آوینی (فشم ) توسط پایگاه شهید ربطی
برگزاری اردوی تربیتی و تفریحی اردوگاه شهید آوینی (فشم ) توسط پایگاه شهید ربطی
    تاریخ› جمعه 10 شهريور 1396 - 16:41

اردوی تربیتی و تفریحی اردوگاه شهید آوینی (فشم ) توسط پایگاه شهید ربطی برگزار شد .

حضور مربیان تربیتی پایگاه شهید ربطی در دوره متانت
حضور مربیان تربیتی پایگاه شهید ربطی در دوره متانت
    تاریخ› جمعه 10 شهريور 1396 - 16:15

مربیان تربیتی پایگاه شهید ربطی در دوره متانت شرکت نمودند .

برگزاری جلسه ویژه صالحین در پایگاه شهید ربطی
برگزاری جلسه ویژه صالحین در پایگاه شهید ربطی
    تاریخ› جمعه 10 شهريور 1396 - 15:43

جلسه ویژه صالحین در پایگاه شهید ربطی برگزار شد .

برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه شهید ربطی
برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه شهید ربطی
    تاریخ› شنبه 21 مرداد 1396 - 02:26

حلقه صالحین جوانان پایگاه شهید ربطی برگزار شد .

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهید ربطی با حضور مربی صالحین پایگاه
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهید ربطی با حضور مربی صالحین پایگاه
    تاریخ› سه شنبه 10 مرداد 1396 - 12:24

حلقه صالحین بسیجیان پایگاه شهید ربطی با حضور مربی صالحین پایگاه برگزار شد .

برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید ربطی با حضور مربی صالحین پایگاه
برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید ربطی با حضور مربی صالحین پایگاه
    تاریخ› سه شنبه 27 تير 1396 - 12:46

حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید ربطی با حضور مربی صالحین پایگاه برگزار شد .

برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید ربطی
برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید ربطی
    تاریخ› سه شنبه 20 تير 1396 - 14:10

حلقه تربیتی معرفتی صالحین نوجوانان پایگاه مقاومت بسیج شهید ربطی برگزار شد .

حضور بسیجیان در حلقه صالحین پایگاه
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهید ربطی
حضور بسیجیان در حلقه صالحین پایگاه
    تاریخ› سه شنبه 13 تير 1396 - 05:33

بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید ربطی در حلقه صالحین حضور یافتند.

برگزاری حلقه علمی نوجوانان پایگاه مقاومت بسیج شهید ربطی
برگزاری حلقه علمی نوجوانان پایگاه مقاومت بسیج شهید ربطی
    تاریخ› جمعه 09 تير 1396 - 20:02

حلقه علمی نوجوانان پایگاه مقاومت بسیج شهید ربطی در صحن پایگاه برگزار شد .

برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید ربطی
برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید ربطی
    تاریخ› جمعه 09 تير 1396 - 19:50

حلقه صالحین نوجوانان پایگاه مقاومت بسیج شهید ربطی برگزار شد .

برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید ربطی
برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید ربطی
    تاریخ› دوشنبه 05 تير 1396 - 18:02

حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید ربطی برگزار شد .

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهید ربطی
برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهید ربطی
    تاریخ› دوشنبه 05 تير 1396 - 16:28

حلقه صالحین پایگاه شهید ربطی برگزار شد .

برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید ربطی
برگزاری حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید ربطی
    تاریخ› جمعه 05 خرداد 1396 - 13:55

جلسه حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید ربطی برگزار شد .

1 2 3