پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی
 
پنجشنبه 02 خرداد 1398 -

رای به سایت :
821
محبوب

آخرین جلسه سال 96 پایکاه شهید بهشتی
آخرین جلسه سال 96 پایکاه شهید بهشتی
    تاریخ› پنجشنبه 02 فروردين 1397 - 06:39

آخرین جلسه سال 96

جلسه هیئت منتظران موعود
جلسه هیئت منتظران موعود
    تاریخ› جمعه 06 بهمن 1396 - 19:29

جلسه هیئت منتظران موعود پایگاه بسیج شهید بهشتی در حسینیه امام سجاد(ع) برگزار شد.

جلسه هیئت منتظران موعود
جلسه هیئت منتظران موعود
    تاریخ› چهارشنبه 29 آذر 1396 - 17:23

جلسه هیئت منتظران موعود پایگاه بسیج شهید بهشتی برگزار شد.

جلسه ی حلقه صالحین
جلسه ی حلقه صالحین
    تاریخ› چهارشنبه 29 آذر 1396 - 16:59

جلسه ی حلقه صالحین با حضور جوانان و نوجوانان بسیجی در پایگاه شهید بهشتی برگزار شد.

جلسه هیئت منتظران موعود
جلسه هیئت منتظران موعود
    تاریخ› دوشنبه 06 آذر 1396 - 17:13

جلسه هیئت منتظران موعود پایگاه بسیج شهید بهشتی برگزار شد.

جلسه هیئت منتظران موعود
جلسه هیئت منتظران موعود
    تاریخ› چهارشنبه 24 آبان 1396 - 01:07

جلسه هیئت منتظران موعود پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی برگزار شد.

شرکت در نماز جمعه تهران
شرکت در نماز جمعه تهران
    تاریخ› یکشنبه 02 مهر 1396 - 19:03

بسیجیان پایگاه شهید بهشتی در نمازجمعه تهران حضور یافتند.

جلسه هیئت منتظران موعود
جلسه هیئت منتظران موعود
    تاریخ› یکشنبه 02 مهر 1396 - 18:15

جلسه هیئت منتظران موعود پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی برگزار شد.

جلسه ی حلقه صالحین ویژه نوجوانان
جلسه ی حلقه صالحین ویژه نوجوانان
    تاریخ› سه شنبه 07 شهريور 1396 - 20:10

جلسه ی حلقه صالحین با حضور نوجوانان بسیجی در تاریخ (۹۶/۶/۵) برگزار شد.

جلسه هیئت منتظران موعود
جلسه هیئت منتظران موعود
    تاریخ› یکشنبه 05 شهريور 1396 - 20:26

جلسه هیئت منتظران موعود پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی در تاریخ (۹۶/۶/۱) برگزار شد.

جلسه ی حلقه صالحین ویژه نوجوانان
جلسه ی حلقه صالحین ویژه نوجوانان
    تاریخ› دوشنبه 30 مرداد 1396 - 21:06

جلسه ی حلقه صالحین با حضور نوجوانان بسیجی در تاریخ (۹۶/۵/۲۹) برگزار شد.

جلسه ی حلقه صالحین ویژه نوجوانان
جلسه ی حلقه صالحین ویژه نوجوانان
    تاریخ› دوشنبه 30 مرداد 1396 - 20:17

جلسه ی حلقه های صالحین با حضور نوجوانان بسیجی برگزار شد.

جلسه ی حلقه صالحین ویژه نوجوانان
جلسه ی حلقه صالحین ویژه نوجوانان
    تاریخ› جمعه 27 مرداد 1396 - 17:47

جلسه ی حلقه های صالحین با حضور نوجوانان بسیجی برگزار شد.

جلسه هیئت منتظران موعود
جلسه هیئت منتظران موعود
    تاریخ› جمعه 20 مرداد 1396 - 19:31

جلسه هیئت منتظران موعود پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی در تاریخ (۹۶/۵/۱۸) برگزار شد.

جلسه ی حلقه صالحین ویژه نوجوانان
جلسه ی حلقه صالحین ویژه نوجوانان
    تاریخ› چهارشنبه 18 مرداد 1396 - 21:15

جلسه ی حلقه های صالحین با حضور نوجوانان بسیجی برگزار شد.

جلسه هیئت منتظران موعود
جلسه هیئت منتظران موعود
    تاریخ› چهارشنبه 18 مرداد 1396 - 20:50

جلسه هیئت منتظران موعود پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی در تاریخ (۹۶/۵/۱۱) برگزار شد.

جلسه هیئت منتظران موعود
جلسه هیئت منتظران موعود
    تاریخ› یکشنبه 08 مرداد 1396 - 17:45

جلسه هیئت منتظران موعود پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی در تاریخ (۹۶/۵/۴) برگزار شد.

جلسه ی حلقه صالحین ویژه نوجوانان
جلسه ی حلقه صالحین ویژه نوجوانان
    تاریخ› یکشنبه 08 مرداد 1396 - 17:34

جلسه ی حلقه های صالحین با حضور نوجوانان بسیجی برگزار شد.

جلسه هیئت منتظران موعود
جلسه هیئت منتظران موعود
    تاریخ› یکشنبه 25 تير 1396 - 19:30

جلسه هیئت منتظران موعود پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی در تاریخ (۹۶/۴/۲۱) برگزار شد.

جلسه هیئت منتظران موعود
جلسه هیئت منتظران موعود
    تاریخ› پنجشنبه 08 تير 1396 - 20:39

جلسه هیئت منتظران موعود پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی در تاریخ (۹۶/۴/۷) برگزار شد.

1 2 3 4