پایگاه مقاومت بسیج ابطحی نژاد
 
جمعه 30 فروردين 1398 -

رای به سایت :
951
محبوب

جلسه حلقه صالحین ویژه بسیج دانش آموزی
جلسه حلقه صالحین ویژه بسیج دانش آموزی
    تاریخ› شنبه 25 آذر 1396 - 16:48

جلسه حلقه صالحین ویژه بسیج دانش آموزی با حضور فرماندهی محترم در پایگاه شهید سید علی ابطحی نژاد برگزار گردید.

دومین کارگاه آموزشی فضای مجازی
دومین کارگاه آموزشی فضای مجازی
    تاریخ› جمعه 10 آذر 1396 - 01:52

دومین کارگاه آموزشی فضای مجازی در پایگاه شهید سید علی ابطحی نژاد با حضور بسیجیان این پایگاه برگزار گردید.

تشکیل حلقه صالحین برای بسیج دانش آموزی
تشکیل حلقه صالحین برای بسیج دانش آموزی
    تاریخ› پنجشنبه 02 آذر 1396 - 18:53

تشکیل حلقه صالحین برای بسیج دانش آموزی در پایگاه شهید سید علی ابطحی نژاد برگزار گردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین در مشهد مقدس
برگزاری جلسه حلقه صالحین در مشهد مقدس
    تاریخ› پنجشنبه 05 مرداد 1396 - 13:49

برگزاری جلسه حلقه صالحین در مشهد مقدس

برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد
برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد
    تاریخ› پنجشنبه 07 ارديبهشت 1396 - 22:22

برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی)

اولین جلسه حلقه صالحین ویژه نوجوانان در سال 1396
اولین جلسه حلقه صالحین ویژه نوجوانان در سال 1396
    تاریخ› سه شنبه 29 فروردين 1396 - 18:47

اولین جلسه حلقه صالحین ویژه نوجوانان در سال 1396 برگزار گردید.

برگزاری اولین جلسه حلقه صالحین در سال ۱۳۹۶
برگزاری اولین جلسه حلقه صالحین در سال ۱۳۹۶
    تاریخ› پنجشنبه 17 فروردين 1396 - 21:22

برگزاری اولین جلسه حلقه صالحین در سال ۱۳۹۶

برگزاری جلسه حلقه صالحین درپایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد
برگزاری جلسه حلقه صالحین درپایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد
    تاریخ› پنجشنبه 28 بهمن 1395 - 03:49

جلسه حلقه صالحین درپایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد برگزار گردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین درپایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد
برگزاری جلسه حلقه صالحین درپایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد
    تاریخ› پنجشنبه 21 بهمن 1395 - 14:32

جلسه حلقه صالحین درپایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد برگزار گردید.

 پذیرایی از برادران در جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد
پذیرایی از برادران در جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد
    تاریخ› پنجشنبه 30 دي 1395 - 16:46

پذیرایی از برادران در جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی) انجام شد.

برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی)
برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی)
    تاریخ› پنجشنبه 30 دي 1395 - 16:35

جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی) برگزار گردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین درپایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد(مسجد علوی)
برگزاری جلسه حلقه صالحین درپایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد(مسجد علوی)
    تاریخ› پنجشنبه 16 دي 1395 - 14:36

جلسه حلقه صالحین درپایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد(مسجد علوی) برگزار گردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی)
برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی)
    تاریخ› پنجشنبه 13 آبان 1395 - 20:05

جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی) برگزار گردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد
برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد
    تاریخ› یکشنبه 11 مهر 1395 - 12:19

جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سید علی ابطحی نژاد (مسجدعلوی) برگزار گردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد
برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد
    تاریخ› پنجشنبه 21 مرداد 1395 - 17:36

برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی) برگزار گردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد
برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد
    تاریخ› پنجشنبه 14 مرداد 1395 - 16:21

برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی) برگزار گردید.

 برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی)
برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی)
    تاریخ› یکشنبه 03 مرداد 1395 - 02:38

جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی) برگزار گردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی)
برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی)
    تاریخ› دوشنبه 28 تير 1395 - 02:03

برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی) برگزار گردید.

 برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی)
برگزاری جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی)
    تاریخ› یکشنبه 16 خرداد 1395 - 16:16

جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیدعلی ابطحی نژاد (مسجدعلوی) برگزار گردید.

تصاویر پذیرایی از برادران بسیجی حاضر درجلسه حلقه صالحین
تصاویر پذیرایی از برادران بسیجی حاضر درجلسه حلقه صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 06 خرداد 1395 - 01:41

تصاویر پذیرایی از برادران بسیجی حاضر درجلسه حلقه صالحین پایگاه مورخ 95.3.5 تهیه و منتشر شد.

1 2 3