پایگاه مقاومت بسیج الهادی(ع)
 
یکشنبه 03 بهمن 1395 -

رای به سایت :
853
محبوب
پایگاه مقاومت بسیج الهادی(ع)
توضيحات : پایگاه بسیج الهادی (ع) درامور دینی فرهنگی وصالحین وقرآنی فعالیت داردوعضو عادی وفعال میپذیرد.هیئت مولاتی رقیه (س)که یکی از حلقه های صالحین میباشدهر...
معرفی پایگاه
  • دوشنبه های قرآنی در مسجد توتونچی

  • برگزاری مسابقات ورزشی

  • برگزاری مسابقات ورزشی

  • حلقه صالحین نوجوانان پایگاه الهادی ع

  • برگزاری تور ایست بازرسی

چندرسانه ای
معرفی وبلاگ
اخبار صالحین
حلقه صالحین نوجونان پایگاه الهادی ع
برگزاری حلقه صالحین قرآنی نوجوانان پایگاه الهادی ع
برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه الهادی ع
برگزاری حلقه صالحین قرآنی پایگاه الهادی ع روزهای سه شنبه
برگزاری برنامه دوشنبه های قرآنی درپایگاه الهادی ع
برگزاری مسابقه دوشنبه های قرآنی در مسجد توتونچی پایگاه
گذشته
حلقه صالحین نوجونان پایگاه الهادی ع حلقه صالحین نوجونان پایگاه الهادی ع
برگزاری حلقه صالحین قرآنی نوجوانان پایگاه...
برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه الهادی ع برگزاری حلقه صالحین جوانان پایگاه...
برگزاری حلقه صالحین قرآنی پایگاه الهادی ع...
دوشنبه های قرآنی در مسجد توتونچی دوشنبه های قرآنی در مسجد توتونچی
برگزاری مسابقه دوشنبه های قرآنی درمسجد توتونچی...
حال و آینده
فعالیت های پایگاه