رای به سایت :
2061
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
یکشنبه 04 فروردين 1398 -
بازدید علمی پایوران ناحیه سلمان فارسی از مرکز پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
بازدید علمی پایوران ناحیه سلمان فارسی از مرکز پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

به همت معاونت دانش و پژوهش ناحیه سلمان فارسی ، ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی از مرکز پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف بازدید انجام شد.
calendar
تاریخ : 1395/10/14 - 11:53
2
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ،به همت معاونت دانش و پژوهش ناحیه سلمان فارسی ، ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی از مرکز پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف بازدید شد.

این بازدید که به همت معاونت دانش و پژوهش ناحیه سلمان فارسی و با رویکرد ایجاد همگرایی در ظرفیت های نخبگی و فعالیت های نوآورانه در کشور ترتیب داده شده بود.

در این بازدید که  پایوران ناحیه سلمان فارسی حضور داشتند از ساعت 8صبح آغاز و تا ساعت 11:30 ادامه داشت.


انتهای پیام /مطالب مرتبط