تاریخ : پنجشنبه 21 تير 13:16
کد خبر : 701927
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

بیست و یکم تیرماه روز عفاف و حجاب

بیست و یکم تیرماه

بیست و یکم تیرماه روز عفاف و حجاب

بیست و یکم تیرماه روز عفاف و حجاب گرامی باد.

به گزارش قسم از حوزه 232 عابدین  ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ،بیست و یکم تیرماه روز عفاف و حجاب گرامی باد.
سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ